I Spotkanie

11 maja 2022 roku w Puszczykowie odbyła się pierwsza odsłona Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu.

II Spotkanie

06 lipca 2022 roku w OEL w Czeszewie na terenie Nadleśnictwa Jarocin odbyła się druga odsłona Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu.

III Spotkanie

W dniu 18.05.2023 w Puszczykowie odbyła się trzecia odsłona Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Podczas Forum leśnicy poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych debatowali z zaproszonymi prelegentami i gośćmi oraz wypracowywali podstawy strategii utworzenia turystycznego pierścienia wokół Poznania.