Patrzmy szerzej - o lasach i wodzie

06 lipca 2022 roku w OEL w Czeszewie na terenie Nadleśnictwa Jarocin odbyła się druga odsłona Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu.

Tym razem tematem przewodnim była woda i mała retencja. Zaproszeni prelegenci starali się przybliżyć uczestnikom sytuację wodną w Wielkopolsce. Ma ona przecież bezpośredni i ogromny wpływ na lasy, ich faunę i florę, a co za tym idzie również na nasze życie.

Prof. Bogdan Chojnicki zachęcał do patrzenia na las z punktu widzenia usług ekosystemowych. – Naukowcy specjalizują się i patrzą na różne zjawiska „wąsko”, z punktu widzenia tych specjalizacji. Patrzmy szerzej. Dla mnie ekosystem to maszyna, a przepływająca przez organizmy woda jest niezwykle ważna – powiedział prof. Chojnicki.

Z kolei dyrektor Bogumił Nowak z „Wód Polskich” zaprezentował trwające i przyszłe inwestycje tej instytucji na naszym terenie, m.in. poprawiające retencję wielkopolskich jezior. – Jednym z naszych celów jest odbudowa zasobów wodnych Pojezierza Gnieźnieńskiego – powiedział Bogumił Nowak. – Chcemy m.in. przywrócić do stanu z lat 70. Jezioro Lednica.

Zdjęcia z drugiego spotkania ReFoL autorstwa R. Biernacika, T. Maćkowiaka i A. Kowalczyk można znaleźć tutaj.

Daniel Lisek, zastępca dyrektora Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego, przypomniał o coraz bardziej widocznych problemach naszego regionu: – Wielkopolska, ale nie tylko, znajduje się, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną w trudnej sytuacji i potrzebne są kompleksowe działania w tym temacie. Dyrektor Lisek zwrócił również uwagę na problem utraty wody z ekosystemów leśnych. - Są miejsca, gdzie wody po prostu nie ma – zauważył.

Wielkopolska jest w IV strefie zagrożenia suszą. To zagrożenie jest ekstremalne – zgodził się naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej RDLP w Poznaniu, Marek Dominikowski, który przedstawił pakiet inwestycji w lasach Dyrekcji, których zadaniem jest poprawa gospodarki wodnej. Informacje o warunkach na tych terenach znalazły również potwierdzenie w prezentacji Piotra Szewczaka z PIB IMGW, która obrazowała sytuację meteorologiczną Wielkopolski na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat.

Zdjęcie przedstawia uczestników spotkania nad zbiornikiem wodnym Zdrój w Nadleśnictwie Jarocin. Fot. Anna Kowalczyk

Świetnym zobrazowaniem tematu była nasza obecność w sąsiedztwie najstarszego Rezerwatu Przyrody w Wielkpolsce "Czeszewski Las". W roku 2021 jego teren został powiększony do ponad 500 hektarów. W jego skład wchodzą niezwykle cenne przyrodniczo starorzecza rzek Warty i Lutyni. Wraz z uczestnikami odwiedziliśmy jeden z obiektów hydrologicznych mających zapobiegać odpływowi wody ze starorzecza. Udaliśmy się również nad zbiornik "Zdrój", którego rewitalizację przeprowadzono w ubiegłych latach.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu Andrzej Konieczny zaakcentował konieczność ścisłej współpracy leśników oraz instytucji zajmujących się wodą, a także wielkopolskich naukowców, meteorologów i ekspertów z innych dziedzin. Przedstawiciele wszystkich instytucji wyrazili chęć takiej współpracy.

Zapowiadamy chęć kontynuowania rozmów leśników i ekspertów w ramach kolejnych spotkań Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu”.

Całą transmisję wraz z prezentacjami prelegentów z drugiego spotkania Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” można znaleźć poniżej: