Aktualności Aktualności

Narodowe Święto Niepodległości

11 listopad to bardzo ważna data w historii Polski. Tego dnia w 1918 roku Rzeczpospolita Polska po 123 latach nieistnienia na mapie, odzyskała niepodległość. W tym roku obchodzona jest 101 rocznica najważniejszego wydarzenia z kart historii Polski.

Szybka lekcja historii

Po zakończeniu I wojny światowej państwa zaborcze odniosły ogromne straty i stały się bardzo osłabione. Polacy wykorzystali tę szansę i postanowili zawalczyć o własną niepodległość. Aktywnie przystąpili do przejmowania władzy na ziemiach polskich okupowanych przez państwa centralne. W Cieszynie już od 19 października 1918 r. działała i sprawowała funkcje rządowe Rada Narodowa Księstwa

28 października 1918 r. w Krakowie posłowie polscy do parlamentu austriackiego powołali Polską Komisję Likwidacyjną, która dwa dni później przejęła władzę w Galicji. W nocy z 6 na 7 listopada w zdobytym kilka dni wcześniej Lublinie powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej.

W stolicy od września 1917 r. działała powołana przez Niemcy i Austro-Węgry Rada Regencyjna, która w grudniu utworzyła gabinet ministrów z Janem Kucharzewskim na czele. Sytuacja polityczna w Warszawie zmieniła się w sposób zasadniczy po przybyciu 10 listopada 1918 r., uwolnionego z twierdzy magdeburskiej Józefa Piłsudskiego. Na Dworcu Głównym powitał go m.in. reprezentujący Radę Regencyjną książę Zdzisław Lubomirski. Problemem ewakuacji niemieckiej armii Piłsudski zajął się zaraz po przybyciu do stolicy. Tego samego dnia doszło do spotkania z niemiecką Centralną Radą Żołnierską, co zaskutkowało porozumień o ewakuowaniu jednostek niemieckich z Królestwa do 19 listopada.

Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma „ich”. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili. (...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało. (...) - Jędrzej Moraczewski

11 listopada 1918 r. Rada Regencyjna "wobec grożącego niebezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, dla ujednolicenia wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju" przekazała władzę wojskową i naczelne dowództwo wojsk polskich, jej podległych, brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Trzy dni później Rada Regencyjna rozwiązała się. 18 listopada pierwszy oficjalny rząd niepodległej Polski utworzył socjalista Jędrzej Moraczewski.

22 listopada nowy rząd opracował, a Piłsudski zatwierdził "Dekret o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej", był on swego rodzaju ustawą zasadniczą i na jego mocy Piłsudski obejmował, jako Tymczasowy Naczelnik Państwa "Najwyższą Władzę Republiki Polskiej" i miał ją sprawować do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego. Dekretem z 28 listopada 1918 r. wybory do Sejmu zarządzone zostały na 26 stycznia 1919 roku.

Sejm RP w 1937 roku uznał, że Święto Niepodległości obchodzone będzie 11 listopada "jako rocznica odzyskania przez naród polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego wodza narodu w walkach o wolność ojczyzny". W czasie trwania II wojny światowej (1939-1944) oficjalne lub jawne obchodzenie Święta Niepodległości było niemożliwe. W roku 1945 władze komunistyczne świętem państwowym uczyniły dzień 22 lipca (Narodowe Święto Odrodzenia Polski – najważniejsze polskie święto państwowe w okresie Polski Ludowej, na pamiątkę rocznicy ogłoszenia Manifestu Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego w 1944 roku).

W okresie PRL Święto Niepodległości zostało zakazane. Jakiekolwiek próby kultywowania obchodów dnia 11 listopada groziły surowymi karami ze strony władz. Święto Niepodległości z obecną dziś datą przywrócono ustawą Sejmu w czerwcu 1989 roku.

Dzień Niepodległości to dla Polaków najważniejsze święto państwowe. Udowadnia nam siłę i zawziętość naszych przodków w walce o wolny kraj dla przyszłych pokoleń. Polscy leśnicy przypominają, że jest to moment na refleksję i wgląd w karty historii, aby poznać naszą niezwykle ciekawą historię. Ważne jest także, aby uczyć o naszej przeszłości najmłodszych, dlatego Nadleśnictwo Łopuchówko zorganizowało warsztaty, na których dzieci mogły poszerzyć swoją wiedzy przy odrobienie zabawy.

Z okazji święta Odzyskania Niepodległości wraz z naszymi kolegami z nadleśnictw Jarocin, Góra Śląska, Miedzychód, Płytnica oraz niezastapioną ekipą telewizji Echa Leśne przygotowaliśmy dla Państwa specjalny film, o udziale leśników w działaniach narodowo -wyzwoleńczych. Zapraszamy na szybką lekcję naszej leśnej historii.