Aktualności Aktualności

Powrót

Konferencja Podsumowująca

Konferencja Podsumowująca

09 kwietnia w Nadleśnictwie Antonin leśnicy z RDLP w Poznaniu zorganizowali konferencję, na której podsumowali 4 lata projektu, którego celem było ratowanie mokradeł. To siedliska kluczowe w skali Europy. Dzięki działaniom leśników poprawi się stan środowiska na ponad 430 ha, czyli powierzchni ponad 610 boisk piłkarskich.

W jakim celu odtwarzać mokradła? - To w pierwszej kolejności pytanie o wartości - mówił podczas konferencji dr hab. Wiktor Kotowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego. - Chronimy rzeczy, kiedy uważamy, że są cenne. A dla nas cenne są gatunki, które mokradła zamieszkują. To tylko jeden z powodów, dla których powinniśmy chronić i odtwarzać mokradła. 

Jeżeli zaczniemy bardzo aktywnie poprawiać sytuację związaną z emisją gazów cieplarnianych, to w 2100. roku będziemy mieli średnią temperaturę wyższą o 1,5 stopnia Celsjusza od obecnej. Jeżeli nie zintensyfikujemy naszych działań, to temperatura wzrośnie w stosunku do obecnej o 4 stopnie Celsjusza. Proszę spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, jakie konsekwencje będzie to niosło - przestrzegała prof. dr hab. Ewa Błońska z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Zdjęcie przedstawia debatę toczącą się na sali konferencyjnej. Fot. RDLP w Poznaniu

Klimatyczny bilans wodny jednoznacznie pokazuje, że Wielkopolska cierpi na niedostatek wody - przypominał dr Wojciech Zarzycki, prezes Stowarzyszenia "Pluma Verde"

Po części referatowej zawitaliśmy również w terenie, by zobaczyć odtwarzane mokradło w leśnictwie Karłowice. 

Zdjęcie przedstawia grupę ludzi zebraną nad brzegiem mokradła w lesie. Fot. RDLP w Poznaniu

Finansowanie na działania zmierzające do odtworzenia mokradeł w kwocie ponad 5 mln zł zapewniły Fundusze Norweskie i EOG. Dzięki nim wybudowano ponad 150 obiektów hydrotechnicznych (m.in. 76 progów piętrzących, 43 zastawki i 24 przepusty).

To kolejny krok na drodze poprawy sytuacji wodnej w Wielkopolsce! - mówi Tomasz Maćkowiak rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu.

Jedną z głównych korzyści wynikających z projektu jest zwiększenie zdolności do magazynowania wody przez lasy, a tym samym zasilenie wód gruntowych i podziemnych. Wpłynie to na poprawę funkcjonowania całego ekosystemu. Zahamowanie odpływu wody opadowej pozwala nie tylko chronić jej zasoby w sensie ilościowym, lecz także pozytywnie wpływa na jej jakość. Roślinność leśna w naturalny sposób powoduje jej natlenienie i oczyszczanie. Śródleśne stawy, oczka wodne czy mokradła pozytywnie oddziałują na mikroklimat, powodują ogólny wzrost wilgotności powietrza i ściółki leśnej. Tym samym zmniejszają zagrożenie pożarowe w lasach. Mokradła to też ogromne magazyny CO2 co ma znaczenie dla ochrony klimatu.

Grafika przedstawia logotyp kampanii Las Pełną Gąbką oraz Funduszy Norweskich i EOG.

Projekt „Kompleksowa renaturyzacja mokradeł oraz odtwarzanie naturalnych wilgotnych siedlisk przyrodniczych na terenach ochronnych w Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu przez zwiększenie retencyjności wodnej oraz spowalnianie odpływu wód” jest dofinansowany z Funduszy Norweskich i EOG ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach programu "Środowisko, Energia i Zmiany klimatu"

Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej transmisją z konferencji.