Pytania dotyczące Programu "Zanocuj w lesie"

Zachęcamy do zapoznania się z najczęściej zadawanymi pytaniami oraz mapą poglądową Polski, gdzie zaznaczone są wszystkie obszary.

Gdzie znajdę mapę z dokładnie wskazanymi obszarami?

Wszystkie obszary znajdują się na mapie Banku Danych o Lasach (BDL). W dolnym menu należy wybrać „Mapy BDL” i potem „Mapa zagospodarowania turystycznego”. Domyślnie włączone są wszystkie warstwy z infrastruktury, ścieżki dydaktyczne oraz obszary pilotażowe.

Jeśli interesują Was jedynie obszary trzeba odhaczyć warstwy „Infrastruktura turystyczna” i „Ścieżki dydaktyczne”, wtedy widoczne będą tylko tereny programu „Zanocuj w lesie” lub kliknąć tutaj.

Na mapie znajdziecie dwa rodzaje (wyróżnione kolorami) obszarów:

 • obszary, na których można korzystać z kuchenek gazowych przez najbliższy rok – do 14 kwietnia 2022 r. na całym obszarze, a ogniska tylko w miejscach do tego wyznaczonych;
 • pozostałe obszary, gdzie można korzystać z ognia wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych.

Za pomocą informatora (narzędzie z literą „i” w górnym lewym rogu) będzie można odczytać atrybuty danego obiektu.

Warstwy są też dostępne w mobilnej wersji BDL (legenda do mapy pojawi się niebawem) lub na stronach nadleśnictw wchodzących do pilotażu.

Czy na obszarach można korzystać z kuchenek turystycznych?

Tylko w miejscach, gdzie zostało to dopuszczone przez nadleśnictwo. Takich miejsc w Polsce jest 46. Na pozostałych obszarach jest zakaz rozpalania ognia, a więc również zakaz używania jakiegokolwiek rodzaju kuchenek.

Rozpalenie ognia jest możliwe jedynie w miejscach do tego wyznaczonych przez nadleśniczego. Informację o takich miejscach można uzyskać w miejscowym nadleśnictwie oraz na stronach internetowych nadleśnictw. Nadleśniczowie mogą, ale nie muszą, wyznaczać takie miejsca na obszarach pilotażowych.

Czy są jakieś warunki korzystania z kuchenek na obszarach, które dopuszczają ich używanie?

Na 46 obszarach możesz używać kuchenek gazowych pod następującymi warunkami:

 • należy sprawdź obowiązujące w danym dniu zagrożenie pożarowe, dwukrotnie w ciągu dnia. Zagrożenie pożarowe jest aktualizowane w ciągu dnia o godz. 10:00 i 14:00. Można je także sprawdzić na stronie BDL - „Mapa zagrożenia pożarowego”;
 • w przypadku dużego zagrożenia (3. „czerwony” stopień) używanie kuchenek jest zabronione!;
 • używanie kuchenek jest dozwolone tylko pod stałym nadzorem, gwarantującym zabezpieczenie przed ewentualnym powstaniem pożaru;
 • zabronione jest używanie kuchenek na glebach torfowych, w młodnikach i drzewostanach, w których wysokość koron drzew znajduje się poniżej 5 m od ziemi oraz na powierzchniach leśnych porośniętych wysokimi trawami i wrzosem.

Jaka jest wielkość obszarów?

W całej Polsce wyznaczono obszary o łącznej powierzchni 623 008,73 ha. Rozmiar poszczególnych fragmentów waha się od 5 830 ha (Nadleśnictwo Świdwin, RDLP Szczecinek) do 23 ha (Nadleśnictwo Dębica, RDLP Kraków).

Gdzie można zapoznać się z regulaminem korzystania z terenów objętych programem?

 • na stronach nadleśnictw objętych pilotażem – w zakładce Turystyka;
 • w zakładce Regulaminy programu „Zanocuj w lesie".

Gdzie znajdę kontakt do konkretnych opiekunów obszarów?

W regulaminie na stronach nadleśnictw, które mają wyznaczone obszary.

Co z pracami z zakresu gospodarki leśnej na tych obszarach?

Prace związane z gospodarką leśną będą prowadzone zgodnie z Planem Urządzenia Lasu. Dlatego niewykluczone, że może dojść do sytuacji, że prace z zakresu gospodarki leśnej będą prowadzone na terenie włączonym do programu. Wtedy nadleśnictwo oznaczy obszar objęty pracami odpowiednimi tablicami z informacją o terminie, w jakim obowiązuje zakaz wstępu do lasu. Prosimy przestrzegać tych zakazów w trosce o swoje bezpieczeństwo.

Czy muszę wysyłać zgłoszenie pobytu:

Pobyt należy zgłosić, gdy planujesz nocleg:

 • w grupie większej niż dziewięć osób;
 • na dłużej niż dwie noce;
 • w grupie większej niż dziewięć osób i na dłużej niż dwie noce.

Nadleśnictwo na taki pobyt musi wyrazić zgodę.

Jak uzyskać taką zgodę?

 • na stronie nadleśnictwa znajdziesz formularz zgłoszenia;
 • wyślij zgłoszenie mailowo na adres nadleśnictwa nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem;
 • zgłoszenie wymaga potwierdzenia mailowego nadleśnictwa, które jest formalnym wyrażeniem zgody na pobyt.

Jakie dokumenty lub pisma powinniśmy mieć ze sobą na wypadek kontroli?

Nie trzeba mieć przy sobie specjalnych pism lub dokumentów. Natomiast ze względu na nagłe sytuacje, np. w razie wypadku, warto zawsze mieć przy sobie dokument, który pozwoli ratownikom na skontaktowanie się z rodziną czy bliskimi.

Jak w terenie będą oznaczone granice obszarów do biwakowania?

Nie będą. Nie chcemy zanieczyszczać krajobrazu tablicami. Granice są wyraźnie oznaczone na mapie. Spodziewamy się, że bushcraftowcy oraz surwiwalowcy nie będą mieli problemu z identyfikacją tych granic korzystając z dostępnych map.
W przypadku nadleśnictw nizinnych obszar łatwo będzie zidentyfikować po słupkach oddziałowych. W górach będzie to możliwe jedyne z mapą.

Czy na obszarach znajdę ławki lub wiaty?

Nie. Na tych obszarach nie ma żadnej infrastruktury. To wyłącznie dziki fragment lasu. Dlatego weź ze sobą worek na odpadki i po biwakowaniu zabierz ze sobą śmieci, gdyż w środku lasu nie znajdziesz kosza na śmieci!

Czy na obszarze mogę nocować w dowolnym miejscu?

Tak. Jednak pamiętaj, że na fragmentach obszaru wyznaczonego do nocowania mogą znajdować się miejsca, w których obowiązuje stały zakaz wstępu (np. uprawy leśne czy ostoje zwierząt), wynikające z zapisów art. 26 ustawy o lasach. Nie biwakuj w takich miejscach!

Czy mogę nocować na obszarze w każdym dniu i porze roku?

Tak. Zanim jednak się wybierzesz na biwak sprawdź na stronie BDL mapę czasowych zakazów wstępu do lasu. Jeśli został wprowadzony okresowy zakaz wstępu do lasu, np. z powodu dużego zagrożenia pożarowego zrezygnuj z wycieczki lub zmień plany i wybierz inne miejsce, gdzie zakaz nie obowiązuje. 

Co można pozyskać w wyznaczonych strefach (drewno, runo)?

Na obszarach nie można pozyskiwać drewna. Można korzystać, jak do tej pory, z owoców runa leśnego i grzybów. Również, tak jak do tej pory, zabronione jest niszczenie ściółki.

Czy na obszary do biwakowania można wjechać kamperem?

Nie. Wjazd do lasu pojazdami jest zabroniony. Tereny pilotażowe są dedykowane wyłącznie osobom z hamakami, które preferujemy, lub namiotami.