Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
61 668 44 11
61 668 44 10

ul. Gajowa 10
60-959 Poznań

 

Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 15:30.

W przypadku nieobecności Dyrektora interesantów przyjmują Zastępcy Dyrektora.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Andrzej Konieczny
61 668 44 11
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Paweł Pojawa
61 668 44 02
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Małgorzata Kurowska
61 668 44 03

Wydział Organizacji i Kadr

Cezary Major
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 89
Halina Wiśniewska
Starszy specjalista ds. kadr
Tel.: 61 668 44 16
Lucyna Olszewska
Specjalista ds. kadr i organizacji
Tel.: 61 668 44 87
Juliano Jarenczuk
Specjalista ds. organizacji i kadr
Tel.: 61 668 44 14
Roman Graczyk
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. organizacji
Tel.: 61 668 44 19
Olga Szałata Żukow
Sekretarka
Tel.: 61 668 44 11
Mariusz Zieliński
Specjalista Służby Leśnej ds. BHP i kadr

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Marcin Malinowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 25
Dariusz Węclewski
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. kontroli
Tel.: 61-668-44-27
Mateusz Giełda-Pinas
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. kontroli
Tel.: 61 668-44-28
Łukasz Wyrzykowski
Główny specjalista Służby Leśnej ds. kontroli

Wydział Promocji i Mediów

Tomasz Maćkowiak
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 85; kom. 570 142 276
Ada Bończyk
Referent ds. komunikacji i promocji
Tel.: 61 668 44 86; kom. 604 260 559
Karolina Kapałka
Specjalista Służby Leśnej ds. edukacji leśnej
Tel.: 61 668 44 88; kom. 570 523 082

Wydział Gospodarki Leśnej

Mariusz Kochanowicz
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 30
Jędrzej Szyguła
Główny specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 61 668 44 33
Grzegorz Stachowiak
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 61 668 44 31

Zespół ds. Obronności i Ochrony Mienia

Sławomir Kaczkowski
Inspektor Straży Leśnej, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej kierujący Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia
Tel.: 61 668 44 22; kom. 537 861 621
Urszula Ignaczak
Kierownik kancelarii niejawnej
Tel.: 61 668 44 20; kom. 602 556 015

Wydział Ochrony Lasu

Marlena Kowalkowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 35
Przemysław Lewandowski
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody
Tel.: 61 668 44 38
Zuzanna Pichola
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
Tel.: 61 668 44 39
Marianna Koprowska
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony p.poż
Tel.: 61 668 44 21

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Tomasz Adamczewski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 50
Alicja Szydłowska-Lubawy
Główny specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 61-668-44-55
Katarzyna Giełda- Pinas
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. urządzania lasu
Tel.: 61 668 44 52; kom. 607 707 935
Maja Gembarzewska
Starszy referent ds. stanu posiadania
Tel.: 61 668 44 51
Justyna Szmyt
Główny specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Andżelika Mądra
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 61 668 44 54
Agnieszka Kotłowska
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 61 668 44 53

Wydział Infrastruktury Leśnej

Marek Dominikowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 40
Joanna Skonieczna
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. zamówień publicznych i projektów środowiskowych
Tel.: 61 668 44 41
Jarosław Furmańczyk
Starszy specjalista ds. infrastruktury i projektów środowiskowych
Tel.: 61 668 44 43
Wiesława Jankiewicz
Starszy specjalista ds. infrastruktury i koordynacji wdrażania projektów rozwojowych
Tel.: 61 668 44 44
Piotr Dobosz
Starszy Specjalista ds. gospodarki wodnej i projektów środowiskowych
Tel.: 61 668 44 42

Zespół ds. Łowiectwa

Jarosław Kasprzyk
Główny specjalista Służby Leśnej kierujący Zespołem ds. Łowiectwa
Tel.: 61 668 44 37
Tobiasz Szczesnowski
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży polowań
Tel.: 606 220 675

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Geomatyki

Leszek Rząsa
Główny specjalista Służby Leśnej ds. geomatyki
Tel.: 61 668 44 84

Wydział Księgowości

Iwona Geming
Główny Księgowy
Tel.: 61 668 44 60
Aneta Śliwińska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 61 668 44 61
Iwona Majeran
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 61 668 44 62
Dorota Szymańska
Specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 61 668 44 64
Anna Bardzińska-Krzewina
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 61 668 44 64
Katarzyna Kasprzyk
Specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 61 668 44 63

Wydział Analiz i Planowania

Tomasz Paul
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 65
Marta Dadacz
Specjalista Służby Leśnej ds. ekonomicznych
Tel.: 61 668 44 68
Małgorzata Brzostowska
Specjalista Służby Leśnej ds. ekonomicznych
Tel.: 61 668 44 67

Wydział Gospodarki Drewnem

Marcin Pelcner
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 45
Tadeusz Konieczny
Główny specjalista Służby Leśnej ds. handlowych
Tel.: 61 668 44 47
Adriana Senger
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 61 668 44 48
Hubert Marciniak
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 61 668 44 46
Katarzyna Dolata-Wiciak
Starszy specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny
Jarosław Musiał
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem - brakarz regionalny
Justyn Zaradniak
Starszy specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny
Mariusz Wolnik
Starszy specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny

Wydział Informatyki

Modest Winkowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 70
Piotr Grześ
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: 61 668 44 71
Michał Fabrowski
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: 61 668 44 72
Łukasz Żak
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: 61 668 44 73

Wydział Administracji

Łukasz Walter
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 75
Dorota Fąfara
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 61 668 44 76
Justyna Polaniak
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 61 668 44 77
Ewa Kaźmierczak
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 61 668 44 78
Krzysztof Namysł
Kierowca