Wydawca treści Wydawca treści

Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu swoim zasięgiem obejmuje środkową i południową część województwa wielkopolskiego oraz niewielkie obszary województw: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Na terenie województwa wielkopolskiego znajduje się ponad 88 % powierzchni gruntów zarządzanych przez RDLP w Poznaniu. Zgodnie z przyjętą regionalizacją przyrodniczo-leśną obszar działania RDLP zawarty jest w Krainach:

-Wielkopolsko-Pomorskiej (70%)

-Mazowiecko-Podlaskiej (20%)

-Śląskiej (10%)

Krajobraz regionu ukształtowany przez lodowiec jest nizinny i tylko miejscami o bardziej urozmaiconej rzeźbie terenu. Najwyższym wzniesieniem Wielkopolski jest Kobyla Góra (284 m n.p.m.) na terenie Wzgórz Ostrzeszowskich, natomiast najniżej położony jest obszar rejonie ujścia Noteci do Warty (21 m n.p.m.).

W środkowej i północnej Wielkopolsce znajduje się ponad 1000 jezior, których największe skupisko jest na Pojezierzu Międzychodzko-Sierakowskim z kolei południowa część regionu charakteryzuje się małą liczbą zbiorników wodnych.

Tereny Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych wchodzą w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Puszcza Notecka" oraz Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie".