Wydawca treści Wydawca treści

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych

Na ternie RDLP w Poznaniu funkcjonuje 15 obwodów łowieckich z przeznaczeniem na Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Ośrodki te są prowadzone przez następujące nadleśnictwa: Góra Śląska, Grodzisk, Karczma Borowa, Krotoszyn, Łopuchówko, Piaski, Przedborów, Włoszakowice.
Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych corocznie w celu wzbogacenia bazy żerowej i poprawienia naturalnych warunki bytowania zwierzyny wykładają znaczące ilości karmy (objętościowej, treściwej) i soli, uprawiają poletka żerowe oraz pielęgnują śródleśne łąki. Wysoki poziom zagospodarowania obwodów łowieckich jest zapewniony także dzięki dużej ilości urządzeń łowieckich takich jak paśniki, lizawki czy ambony.

 

Fot. Wojciech Błoch

Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych na terenie RDLP w Poznaniu w myśl art. 28 ustawy Prawo łowieckie, oprócz polowania realizują cele związane w szczególności z:

-    prowadzeniem wzorcowego zagospodarowania łowisk, wdrażaniem nowych osiągnięć z zakresu łowiectwa,
-    prowadzenie badań naukowych,
-    odtwarzaniem populacji zanikających gatunków zwierząt dziko żyjących,
-    hodowlą rodzimych gatunków zwierząt łownych w celu zasiedlenia łowisk,
-    hodowlą zwierząt łownych szczególnie pożytecznych w biocenozach leśnych,
-    prowadzeniem szkoleń z zakresu łowiectwa.

Tekst: Jarosław Kasprzyk