Nadleśnictwo Syców. Zaczarowany ogród

Niezwykłe kolekcje drzew, alpinarium wraz ze zbiorem roślin wodnych i chronionych, szkółka, plantacje nasienne, archiwum klonów cennych gatunków oraz „zielona szkoła" - tak w skrócie można opisać miejsce niezwykle ciekawe i obowiązkowy punkt wycieczki turystycznej odwiedzającej LKP „Lasy Rychtalskie". To Arboretum im. prof. Stefana Białoboka w Stradomi Dolnej. Zapraszamy na spacer po „ogrodzie drzewnym", jak zwykli nazywać Arboretum jego stali bywalcy.

Arboretum utworzono w 1994 roku, w miejscu specjalistycznej szkółki leśnej, zajmującej się rozmnażaniem drzew. Nazwano je imieniem prof. Stefana Białoboka, jednego z najwybitniejszych polskich botaników i dendrologów. Obecnie w Arboretum rośnie około 1500 gatunków oraz odmian drzew i krzewów. Odkryjemy tu niezwykłe bogactwo gatunków iglastych, wśród nich świerki, jodły, modrzewie, jałowce, cyprysiki i żywotniki. Po spacerze szlakiem „sosny rychtalskiej" w Arboretum czeka na nas nie lada atrakcja - największa w Polsce kolekcja sosen! Wśród 150 gatunków i odmian warto zwrócić uwagę na „Syców" i „Ślizów" - dwie zupełnie nowe, wyhodowane w Arboretum karłowe odmiany sosny czarnej. Nie mniej okazale prezentuje się kolekcja gatunków liściastych, szczególnie klonów, brzóz i buków.

Warto odkrywać Arboretum w różnych porach roku. Wiosną przywitają nas wspaniałe magnolie a ogród zaczyna rozkwitać różnobarwnym dywanem różaneczników (azalii) w ponad 300 odmianach. Niektóre gatunki kwitną nawet do lata. Zwiedzając „ogród drzewny" nie można pominąć również Alpinarium, które jest jedną z największych jego atrakcji. W skalnym ogrodzie zgromadzono kolekcje roślin chronionych, liczącą ogółem ponad 100 gatunków, wśród nich wiele gatunków roślin górskich, m.in. niezwykły dziewięćsił bezłodygowy, dostojną lilię złotogłów czy szafran spiski, popularnie nazywany krokusem. Oprócz gatunków rodzimych zobaczymy wiele gatunków ozdobnych z różnych regionów świata, np. gunnerę brazylijską czy pieris japoński. Alpinarium otacza kilka stawów z interesującymi, nie tylko z nazwy, roślinami wodno-błotnymi jak kotewka orzech wodny czy marsylia pływająca. Corocznie Arboretum odwiedza kilkanaście tysięcy osób.

Więcej informacji o Arboretum wraz z mapami, historią, godzinami otwarcia, punktem sprzedaży detalicznej czy galerią zdjęć znajdziesz na stronie www. Więcej o atrakcjach Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Rychtalskie" tutaj!

Po osobliwościach Arboretum oprowadzają ścieżki edukacyjne "Stradomia" oraz "Arboretum" połączone z Zieloną Szkołą dla dzieci i młodzieży. Zlokalizowane są w części ekspozycyjnej Arboretum, na południowej części Wzgórz Sycowskich, wznoszących się na wysokość 175-200 m n.p.m. Są to piesze ścieżki przebiegające przez najciekawsze, specjalnie wybrane fragmenty tego terenu. Początek trasy znajduje się na parkingu przed Arboretum. Pomieści on około 100 pojazdów osobowych. Przed wejściem uczestnicy mogą zapoznać się z regulaminem zwiedzania oraz historią tego miejsca. Ścieżka prowadzi przez szkółkę kontenerową z drzewami i krzewami ozdobnymi do pierwszego przystanku przy zbiorniku wodnym. W tym miejscu omawiania jest tematyka roślinności związanej z terenami podmokłymi. Kolejnym przystankiem jest alpinarium. Zwiedzający zapoznają się tu m. in. z roślinami chronionymi o wąskich wymaganiach siedliskowych. W dalszej kolejności tematyka przystanków prowadzi przez las gospodarczy, kolekcję różaneczników czy plantację nasienną modrzewia. W parku leśnym przygotowano miejsce wyposażone w infrastrukturę turystyczną, z miejscem na ognisko, spożycie posiłku czy grę w piłkę.

Ścieżka ma kształt pętli o długości trasy, w zależności od naszych możliwości, od 1 do 3 km, z maksymalnym czasem zwiedzania 2,5 h. Na całej trasie rozstawiono tablice dydaktyczne, dzięki którym zwiedzający mają okazję zapoznać się z tematyką leśną. Prócz zagadnień związanych z hodowlą i użytkowania lasu tematykę poszerzono o sukcesję naturalną w środowisku zniekształconym przez człowieka, rolą zadrzewień w krajobrazie czy różnymi typami ekosystemów.

Czy wiesz, że:

  • Arboretum pełni również rolę plantacji nasiennej i banku genów. Swoiste Archiwum klonów zabezpiecza na wypadek śmierci geny najbardziej wartościowych drzew w kraju. Na przykład znany dąb „Bartek" czy „Napoleon" też ma w Arboretum swoich sklonowanych, małych jeszcze, braci bliźniaków;
  • w Arboretum założono również szkółkę drzew i krzewów, zarówno na potrzeby Lasów Państwowych jak i do sprzedaży detalicznej. Większość roślin rosnących w „ogrodzie drzewnym" można bowiem kupić w punkcie sprzedaży. Pracownicy szkółki udzielą zainteresowanym fachowych i praktycznych porad o uprawie poszczególnych gatunków;
  • „sylvestris", po łacinie znaczy „tworzący las". Aż 68% powierzchni lasów w Polsce zdominowane jest tylko przez jeden gatunek – Pinus silvestris, czyli sosnę zwyczajną. W Nadleśnictwie Syców udział sosny przekracza aż 86%. Lecz tutejszej sosny z pewnością nie możemy nazwać „zwyczajną". Już w 1937 roku światowa organizacja IUFRO wyróżniła jej ekotyp jako „sosnę rychtalską" ze względu na jej wyjątkowe cechy jakościowo-techniczne