Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pieszo przez Bieniszew

Nieopodal Konina położony jest najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar Nadleśnictwa, o bogatych walorach turystycznych i rekreacyjnych. To kompleks lasów w pobliżu Kazimierza Biskupiego, zwany Puszczą Bieniszewską.

Dobrze zachowały się tu cenne zbiorowiska leśne, przede wszystkim lasy grądowe i łęgi z wieloma wyjątkowymi, chronionymi gatunkami roślin. Przez wgląd na swoje walory cały teren Puszczy o powierzchni 954 ha został objęty obszarem Natura 2000. Dodatkową atrakcją przyrodniczą są 4 rezerwaty przyrody, znajdujące się w jego sercu: Bieniszew, Mielno, Pustelnik i Sokółki. Rezerwaty łączy piesza i rowerowa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, udostępniającą najatrakcyjniejsze uroczyska, jeziora, pomniki przyrody i zabytki. Wśród nich na największą uwagę zasługuje wzniesiony w XVII wieku na szczycie Sowiej Góry klasztor Kamedułów. Ścieżka o długości 6 km rozpoczyna się 8 km od Konina, przy zabytkowej studzience i pozostałościach po kapliczce św. Barnaby, jednego z patronów Zakonu i prowadzi przez kolejne rezerwaty do miejsca postojowego przy klasztorze. Łącznie na trasie znajduje się 14 przystanków edukacyjnych z tablicami dydaktycznymi.

Tematyka tablic zawiera: zasady poszanowania lasu, dlaczego las jest taki ważny, cztery pory roku w lesie, jak leśnicy chronią i pielęgnują las, funkcje lasu, jak rośnie las, gospodarka leśna, hodowla lasu, ochrona lasu, gospodarka łowiecka, drewno doskonały produkt, cele i formy ochrony przyrody, budowa warstwowa lasu, martwe drewno w lesie, jak różne bywają nasze lasy, ekosystem leśny, Natura 2000, ekosystem wodny. Dodatkowo pomiędzy tematycznymi stanowiskami znajdują się opisy 14 gatunków drzew (brzoza brodawkowata, buk zwyczajny, grab pospolity, jesion wyniosły, klon zwyczajny, modrzew europejski, olsza czarna, sosna zwyczajna, świerk pospolity, wiąz pospolity, topola osika, lipa szerokolistna, dąb szypułkowy, czereśnia ptasia). Ze względu na umiejscowienie ścieżki jak również tematykę jest ona głównym obiektem edukacyjnym
w Nadleśnictwie Konin.

Więcej informacji o walorach przyrodniczo krajoznawczych znajdziecie w informatorze przyrodniczo-leśnym o Nadleśnictwie Konin, wydanym w 2015 r. Zapraszamy do kontaktu!

Do pozostałych punktów edukacji leśnej należą:

  • leśna klasa – znajduje się w budynku na terenie szkółki leśnej w Tokarach. Sala wyposażona jest w tablice dydaktyczne o tematyce przyrodniczo-leśnej. Skierowana jest do uczniów okolicznych szkół podstawowych i gimnazjów. W trakcie zajęć z dziećmi i młodzieżą prowadzonych na szkółce dodatkowo omawiana jest specyfika produkcji szkółkarskiej;
  • sala edukacji leśnej Bieniszew – umiejscowiona jest w jednym z pomieszczeń starej leśniczówki. Zgromadzone eksponaty są pomocne przy realizacji tematyki związanej z gospodarką leśną, ochroną przyrody i ekologią. W związku z bezpośrednim sąsiedztwem ze ścieżką przyrodniczo-leśną, sala jest alternatywą w przypadku złej aury;
  • izba edukacji przyrodniczo-leśnej przy siedzibie Nadleśnictwa Konin – zawiera stałe ekspozycje wystaw dydaktycznych o tematyce przyrodniczo-leśnej.  W trakcie zajęć można m.in. posłuchać odgłosów zwierząt, obejrzeć film o tematyce przyrodniczej oraz obejrzeć z bliska wypreparowane zwierzęta. Izba wyposażona jest w sprzęt audiowizualny i pomieszczenie socjalne.

Również w zajęciach edukacyjnych wykorzystywane są obiekty o walorach kulturowo-krajobrazowych lub historycznych rozmieszczone po poszczególnych gminach i wsiach. To m.in. położona w Gminie Kazimierz Biskupi (Bieniszew) Pustelnia Kamedułów z 1663 r. (jedna z dwóch w Polsce) oraz otoczone fosą grodzisko stożkowe "Mrówki" w Gminie Wilczyn, znajdujące się nad brzegiem jeziora Kownackiego. Było ono zasiedlone w XIII-XIV wieku, obecnie znajduje się tu Skansen Archeologiczny (filia Muzeum Okręgowego w Koninie).

Czy wiesz, że:

  • najstarszym rezerwatem Puszczy Bieniszewskiej jest powołany w 1957 roku Rezerwat Mielno. Obejmuje on zarastające jezioro Mielno z otaczającymi je obszarami szuwarów, łąk i podmokłych lasów. Głównym jego celem jest ochrona ptaków wodno-błotnych (69 gatunków!);
  • ścieżkę przyrodniczo-leśną „Bieniszew" uzupełnia sala edukacyjna w Leśnictwie Bieniszew, z tablicami i eksponatami, za pomocą których można zapoznać się z rożnymi formami ochrony przyrody tego terenu jak i prowadzoną gospodarką leśną. Dodatkową atrakcją jest drewniane zadaszenie przed leśniczówką z miejscem na ognisko;
  • najwyższym wzniesieniem w regionie, 187 m. n.p.m. jest położone na południowy wschód od Konina wzgórze z rezerwatem przyrody „Złota Góra".
Zachęcamy Was do kontaktu z naszym edukatorem, który przedstawi Wam sposoby korzystania z oferowanych form edukacji. Przypominamy, iż korzystanie z infrastruktury turystyczno - edukacyjnej nadleśnictwa jak i uczestnictwo w zajęciach edukacyjnych jest BEZPŁATNE.

Dane teleadresowe:
Nadleśnictwo Konin - edukator Martyna Dąbek

ul. Gajowa 2, 62-510 Konin
e-mail: konin@poznan.lasy.gov.pl
e-mail: martyna.dabek@poznan.lasy.gov.pl
www.konin.poznan.lasy.gov.pl
tel. (63) 247-71-44