Edukacja leśna, co to takiego?

Najciekawsze ośrodki edukacyjne, izby czy ścieżki dydaktyczne, wszystko to czeka na Was na terenie naszej dyrekcji. Zaglądajcie do zakładki Edukacja - nasze obiekty. Co miesiąc będziemy prezentować nowe miejsca. Zapraszamy!

Trudno sobie wyobrazić, by w jakimkolwiek innym zawodzie można przeżyć całe życie i nie zobaczyć końcowego efektu swojej pracy. Zawód leśnika jest pod tym względem wyjątkiem. Od posadzenia sadzonki do wieku dojrzałości drzewostanu mija bowiem 100 lat. Niczym słoje drewna, odmierzające upływający czas, drzewa łączą kolejne pokolenia leśników, przejmujących obowiązki po swoich poprzednikach. Dbających, pielęgnujących i chroniących nasze dobro narodowe, wspólny skarb naszej przyrody. Gdy zapytamy leśników czym jest dla nich praca, często usłyszymy, że to nie tylko praca ale pasja i powołanie. To służba leśna i poświęcenie swojego życia, by zachować i odtwarzać lasy w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń, z całym ich bogactwem przyrody, wartości kulturowych i społecznych. Bardzo ważną częścią tej pracy jest dzielenie się swoją wiedzą, wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu poszanowania praw dla przyrody i człowieka, kształtując postawy proekologiczne. To również przekazywanie wiedzy o naszym najbliższym otoczeniu, historii, wartościach kulturowych, przyrodniczych czy gospodarczych.

RDLP w Poznaniu współpracuje z ponad pół tysiącem wielkopolskich szkół, organizacjami pozarządowymi, samorządami, mediami, harcerstwem, strażą pożarną oraz innymi organizacjami, które uczestniczą czynnie w propagowaniu edukacji.

Co roku z różnych form działalności edukacyjnej prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu korzysta ponad 145 tys. osób. Leśnicy tworzą ścieżki dydaktyczne, budują wiaty, ośrodki i izby edukacji. W miejscach tych można łatwo nauczyć się rozróżniać leśne rośliny i zwierzęta, zrozumieć prawa rządzące przyrodą, odkryć jak ważną rolę w życiu człowieka spełnia drewno i gospodarka leśna. W każdym nadleśnictwie pracuje edukator odpowiedzialny za prowadzenie edukacji. Z taką osobą można się skontaktować i umówić na lekcję przyrody w lesie, w klasie, na ścieżce dydaktycznej lub w ośrodku edukacji. Lekcje organizowane przez leśnych edukatorów są bezpłatne. Warto z nich skorzystać!

Na samodzielny spacer warto wybrać się na ścieżki przyrodniczo-leśne. To doskonała forma aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Spacer w lesie połączony jest z treściami edukacyjnymi, przekazywanymi za pośrednictwem tablic dydaktycznych, umieszczonych w najciekawszych miejscach  trasy. To swoiste przystanki, będące skarbnicą wiedzy o wszystkich funkcjach lasu. Na terenie poznańskiej dyrekcji zlokalizowanych jest 55 takich ścieżek. Infrastruktura edukacyjna opiera się również o najważniejsze centra edukacji – osiem Ośrodków Edukacji Leśnej, 20 izb edukacyjnych i 39 wiaty, znanych powszechnie pod nazwą „zielonej klasy".