Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pieszo przez Puszczę Bieniszewską

Nieopodal Konina położony jest najcenniejszy pod względem przyrodniczym obszar Nadleśnictwa, o bogatych walorach turystycznych i rekreacyjnych. To kompleks lasów w pobliżu Kazimierza Biskupiego, zwany Puszczą Bieniszewską.

Dobrze zachowały się tu cenne zbiorowiska leśne, przede wszystkim lasy grądowe i łęgi z wieloma wyjątkowymi, chronionymi gatunkami roślin. Przez wgląd na swoje walory cały teren Puszczy o powierzchni 954 ha został objęty obszarem Natura 2000. Dodatkową atrakcją przyrodniczą są 4 rezerwaty przyrody, znajdujące się w jego sercu: Bieniszew, Mielno, Pustelnik i Sokółki. Rezerwaty łączy piesza i rowerowa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, udostępniającą najatrakcyjniejsze uroczyska, jeziora, pomniki przyrody i zabytki. Wśród nich na największą uwagę zasługuje wzniesiony w XVII wieku na szczycie Sowiej Góry klasztor Kamedułów. Ścieżka o długości 6 km rozpoczyna się 8 km od Konina, przy zabytkowej studzience i pozostałościach po kapliczce św. Barnaby, jednego z patronów Zakonu i prowadzi przez kolejne rezerwaty do miejsca postojowego przy klasztorze. Łącznie na trasie znajduje się 14 przystanków edukacyjnych z tablicami dydaktycznymi.

Więcej informacji o walorach przyrodniczo krajoznawczych znajdziecie w informatorze przyrodniczo-leśnym o Nadleśnictwie Konin, wydanym w 2015 r. Zapraszamy do kontaktu z Nadleśnictwem!

Wśród zabytków dziedzictwa kulturowego, oprócz jednej z dwóch w Polsce Pustelni Kamedułów (z 1663 r.), na obszarze Nadleśnictwa położone są dawne cmentarze ewangelicko-augsburskie, kalwińskie i żydowskie oraz grodziska: „Mrówki" i „Świętne", stanowiące dowód najstarszego osadnictwa na tych terenach. Otoczone fosą grodzisko stożkowe "Mrówki" w Gminie Wilczyn znajduje się nad brzegiem jeziora Kownackiego. Było ono zasiedlone w XIII-XIV wieku, obecnie funkcjonuje tu Skansen Archeologiczny (filia Muzeum Okręgowego w Koninie). Z innych warto wymienić Sanktuarium Maryjne w Licheniu, słup koniński, zwany milowym oraz łuk triumfalny w Ślesinie.

Szlaki turystyczne

Większość szlaków przebiega pośród obszarów chronionego krajobrazu. Zostały one wytyczone zarówno w niewielkiej odległości od Konina, jak i na krańcach powiatu. W pobliżu Konina poprowadzono trasy przez kompleks Pagórków Złotogórskich oraz urokliwe tereny lasów bieniszewskich:

  • Kazimierz Biskupi-Bieniszew, dł. 6,7 km, szlak czarny, przebiega przez kompleks lasów kazimierskich;
  • Brzeźno-Złota Góra, dł. 3,7 km, szlak żółty, prowadzi na najwyższe wzniesienie powiatu konińskiego;
  • Żychlin - Złota Góra - Wyszyna - Turek, dł. 32,9 km, szlak niebieski, wiedzie przez obszar Pagórków Złotogórskich o zróżnicowanym charakterze rzeźby. Charakterystyczne i cenne siedliska dąbrowy świetlistej, stanowiące dużą atrakcję przyrodniczo-rekreacyjną;
  • Wilczyn – Mrówki - Przyjezierze, dł. 15 km, szlak niebieski, prowadzi terenami wzdłuż jezior na północnych krańcach nadleśnictwa, przesmyk między jeziorami Kownackim a Suszewskim – grodzisko „Świętne", dł. 0,8 km, szlak czarny. Wśród drzew nad jeziorem Suszewskim zachowane są obwałowania łużyckiego grodziska pierścieniowatego, wewnątrz których znajduje się stożek po późniejszym gródku strażniczym.

Czy wiesz, że:

  • najstarszym rezerwatem Puszczy Bieniszewskiej jest powołany w 1957 roku Rezerwat Mielno. Obejmuje on zarastające jezioro Mielno z otaczającymi je obszarami szuwarów, łąk i podmokłych lasów. Głównym jego celem jest ochrona ptaków wodno-błotnych (69 gatunków!);
  • ścieżkę przyrodniczo-leśną „Bieniszew" uzupełnia sala edukacyjna w Leśnictwie Bieniszew, z tablicami i eksponatami, za pomocą których można zapoznać się z rożnymi formami ochrony przyrody tego terenu jak i prowadzoną gospodarką leśną. Dodatkową atrakcją jest drewniane zadaszenie przed leśniczówką z miejscem na ognisko;
  • najwyższym wzniesieniem w regionie, 187 m. n.p.m. jest położone na południowy wschód od Konina wzgórze z rezerwatem przyrody „Złota Góra".