DLACZEGO WARTO ROZMAWIAĆ O LASACH W POZNANIU?

11 maja 2022 roku w Puszczykowie odbyła się pierwsza odsłona Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu.

Podczas Forum leśnicy poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych debatowali i wypracowywali m.in. wraz z naukowcami, aktywistami ekologicznymi, przedstawicielami Komisji Dialogu Obywatelskiego przy prezydencie miasta Poznania, kierunki prowadzenia gospodarki leśnej w lasach w granicach Poznania. W obradach Forum wzięli udział również przedstawiciele Prezydenta Miasta Poznania oraz Wojewody Wielkopolskiego.

Na fotografii prelegenci na spotkaniu Regionalnego Forum o Lasach. Archiwum RDLP w Poznaniu.

Zdjęcia autorstwa Agaty Ożarowskiej z pierwszego spotkania w ramach Forum można obejrzeć pod poniższym linkiem

„(…) Każdy z nas tu obecnych wnosi bardzo wiele w rozwój lasów w granicach miasta Poznania. Jestem przekonany, że Państwa obecność jest najlepszym dowodem na to, że skoro są chęci, to na bazie doświadczeń i umiejętności wypracowania kompromisu zbudujemy wspólnie konkretne kierunki działań. Odmienne postrzeganie roli lasów, które występuje między nami, jest wartością dzisiejszego Forum a efektem naszych spotkań, będzie wypracowanie nowatorskiego modelu zarządzania lasami w granicach dużych miast" - powiedział dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor RDLP w Poznaniu.

 

Całą transmisję wraz z prezentacjami prelegentów Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” można znaleźć poniżej: