Położenie

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu swoim zasięgiem obejmuje środkową i południową część województwa wielkopolskiego oraz niewielkie obszary województw: dolnośląskiego, łódzkiego, lubuskiego i kujawsko-pomorskiego.

Historia

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu obchodzi w 2020 roku jubileusz - 100-lecie istnienia. Dzisiejszy wizerunek zawdzięcza swej odpowiedniczce, powołanej 31 stycznia 1920 r. Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Organizacja dyrekcji

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu jest jedną z 17 dyrekcji wchodzących w skład Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe.

100-lecie RDLP w Poznaniu

Rok 2020 to wyjątkowy czas dla Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu. 31 stycznia będzie obchodzić swoje 100-lecie. W związku z tym na cały rok Wielkopolscy leśnicy zaplanowali szereg wydarzeń oraz atrakcji.