Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Nadleśnictwo Jarocin. Mała Białowieża, Sienkiewicz i Starorzecza

Czeszewski Las to niewątpliwie prawdziwa gratka dla miłośników przyrody i turystyki. Doskonałe miejsce na wypad weekendowy samochodem czy rowerem. Czekają na Was unikalne na skalę Europy lasy, urokliwe starorzecza, mnóstwo ciekawych gatunków roślin i zwierząt a także ścieżki edukacyjne i przeprawa promem!

Rezerwat „Czeszewski Las", położony na terenie Nadleśnictwa Jarocin jest najstarszym rezerwatem w Wielkopolsce, którego korzenie sięgają roku 1907. Wówczas liczył zaledwie 0,7 ha ale był pierwszym w regionie obszarem, objętym ochroną prawną. Przez wzgląd na niezwykłą w skali kraju bioróżnorodność, czyli bogactwo gatunków fauny i flory, nazywamy go „Wielkopolską Białowieżą". W chwili obecnej rezerwat liczy sobie ponad 222 ha i jest sercem Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, jednego z najpiękniejszych miejsc w Wielkopolsce.

Chcesz wiedzieć więcej co skrywają lasy Nadleśnictwa Jarocin, śledź fanpage na Facebooku: @NadlesnictwoJarocin.

Lasy łęgowe uroczyska Czeszewo, wraz z lasami rozciągającymi się wzdłuż Warty stanowią największy i najlepiej zachowany kompleks lasów łęgowych w Wielkopolsce i prawdopodobnie również w Europie. To prawdziwy unikat, zachwycający i urzekający swoim naturalnym pięknem i wartościami krajoznawczymi. Tworzą go ponad 200 letnie drzewostany z dębami, jesionami, wiązami, topolami, grabami, lipami i olchami. Flora roślin naczyniowych liczy ponad 600 gatunków. A na całym obszarze zainwentaryzowano aż 77 drzew pomnikowych. To przede wszystkim wspaniałe, królewskie dęby, którymi zachwycał się już Henryk Sienkiewicz. Jego wizytę w 1899 roku upamiętnia kamień, osadzony w miejscu nieopodal przeprawy promowej.

Z promu można korzystać niemalże cały rok (z wyłączeniem okresu zimowego) a sama przeprawa jest nie lada turystyczną atrakcją. Wystarczy dojechać do miejscowości Czeszewo i pozostawić samochód na pobliskim parkingu. Po przepłynięciu na drugi brzeg po rezerwacie i jego otulinie oprowadzą Was ścieżki edukacyjne "Stare Dęby", "Starorzecze" i "Nad Lutynią". W bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się także atrakcyjnie zlokalizowane nad Wartą miejsce na wypoczynek i ognisko z przygotowaną do tego celu infrastrukturą. Kolejny z parkingów zlokalizowany jest nad malowniczym starorzeczem "Duża Starucha". Tutaj można skorzystać również z nieczynnego promu, pełniącego funkcję pływającego domku.

Na spacer po czeszewskim lesie warto wziąć ze sobą lornetkę. O bogactwie Rezerwatu świadczy bowiem awifauna, o której bioróżnorodności pisał wielokrotnie prof. Jan Sokołowski, wybitny ornitolog, przyrodnik, wizjoner wyznaczający kierunki ochrony przyrody w Polsce. W czeszewskich lasach stwierdzono występowanie 75 gatunków ptaków lęgowych lub prawdopodobnie lęgowych. Liczba ta stanowi 39% gatunków odnotowanych na terenie całej Wielkopolski.

Czy wiesz, że:

  • Uroczysko Czeszewo stanowi centrum występowania, jednej z dwóch największych w Wielkopolsce populacji dzięcioła średniego, której wielkość wynosi przynajmniej 150 par lęgowych. Zagęszczenie dzięcioła średniego w widłach Warty i Lutyni należy do najwyższych w Wielkopolsce i jest jednym z najwyższych w całym europejskim areale występowania gatunku; Szczegółowych informacji o leśnych atrakcjach turystycznych i wydarzeniach związanych z Rezerwatem "Czeszewski Las" udziela Nadleśnictwo Jarocin.
  • Ponad jedną czwartą stwierdzonych w czeszewskich lasach chrząszczy z rodziny kózkowatych stanowią gatunki puszczańskie, wymagające dla swojego rozwoju obecności dojrzałych drzewostanów. Wiekowe dęby zamieszkuje jeden z największych chrząszczy Europy – kozioróg dębosz;
  • Siłą napędową Uroczyska są przepiękne, malowniczo meandrujące starorzecza, które dzięki pracy leśników są wciąż odtwarzane. To one zasilają lasy łęgowe. W celu ratowania uroczyska Warta i jej walorów przyrodniczych wybudowano system urządzeń polepszających warunki wodne wnętrza uroczyska, system retencjonowania może pomieścić ok. 280 000 m3 wody;
  • Centrum Zarządzania Łęgami" w Czeszewie (Nadleśnictwo Jarocin) to malowniczo położony w starorzeczach Warty Ośrodek Edukacyjny cieszący się olbrzymią popularnością zwiedzających. Ośrodek mieści się w zabytkowym, historycznym budynku. W XIX wieku był to skład soli na Warcie. Następnie mieściło się tam biuro Nadleśnictwa Skarbu Pruskiego a od 1918 r. biuro i siedziba Państwowego Nadleśnictwa w Czeszewie. Adaptacja budynku byłego Nadleśnictwa Państwowego Czeszewo pozwoliła na utworzenie nowoczesnego ośrodka edukacyjnego.