Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

Zniszczone rezerwaty, gniazda ptaków, zabite zwierzęta…

Wciąż trwa szacowanie szkód w drzewostanach poklęskowych. Po odblokowaniu zawalonych drzewami dróg oraz uprzątaniu pasów pod liniami energetycznymi, tak by w pierwszej kolejności pomóc mieszkańcom, leśnicy przystępują do oszacowania zniszczeń również na obszarach przyrodniczo cennych. Niestety wśród nich ucierpiał najstarszy rezerwat w Wielkopolsce. Zniszczenie są na tyle poważnie, iż ze względów bezpieczeństwa ruch turystyczny w tych miejscach nie będzie możliwy przez wiele miesięcy a nawet lat. Przypominamy tym samym, iż obowiązuje całkowity zakaz wstępu do nadleśnictw dotkniętych nawałnicą.

Rezerwat „Czeszewski Las", położony na terenie Nadleśnictwa Jarocin jest najstarszym rezerwatem w Wielkopolsce, którego korzenie sięgają roku 1907. Wówczas liczył zaledwie 0,7 ha ale był pierwszym w regionie obszarem, objętym ochroną prawną. W chwili obecnej rezerwat liczy sobie ponad 222 ha i jest sercem Żerkowsko-Czeszewskiego Parku Krajobrazowego, jednego z najpiękniejszych miejsc w Wielkopolsce. Niestety to własnie ten obszar ucierpiał najbardziej wśród wszystkich form ochrony przyrody, zdewastowanych po przejściu katastrofalnej w skutkach nawałnicy w połowie sierpnia br.

Warto wspomnieć, że lasy łęgowe uroczyska Czeszewo, wraz z lasami rozciągającymi się wzdłuż Warty stanowią największy i najlepiej zachowany kompleks lasów łęgowych w Wielkopolsce i prawdopodobnie również w Europie. Tworzą go m.in. ponad 200 letnie drzewostany z dębami, jesionami, wiązami, topolami, grabami, lipami i olchami, którymi zachwycał się już Henryk Sienkiewicz. Niestety nawałnica nie oszczędziła nawet tak wiekowych i potężnych drzew.

Pomnikowe dęby, ostoje zwierzyny, w tym strefy lęgowe rzadkich ptaków: kań i bocianów czarnych ucierpiały od huraganowego wiatru. Wiele gniazd zostało zniszczonych. Wiatrołomy i wiatrowały po nawałnicy pojawiły się również w mniejszym stopniu w innych nadleśnictwach. Na dzień dzisiejszy wiemy, iż znacznemu uszodzeniu uległy strefy wokół gniazd bielika w nadleśnictwach Kościan, Krotoszyn oraz Syców.

Poniżej relacja podleśniczego z Leśnictwa Czeszewo, Marka Dobroczyńskiego, ukazująca olbrzymie zniszczenia w obszarze N2000 (więcej na facebooku: @NadlesnictwoJarocin).

W rezerwacie Czeszewski Las powierzchnię powalonych drzew oszacowano na 40%. Są to jednak wstępne szacunki ze względu na brak możliwości dojazdu i lustracji znacznej części rezerwatu. Z kolei w położonym nieopodal rezerwacie Dębno nad Wartą powierzchnię dotkniętą huraganem szacuje się nawet na 70%. Na terenie całego kompleksu leśnego, leżącego w granicach obszaru Natura 2000, lasów Żerkowsko-Czeszewskich i Doliny Środkowej Warty odnotowano skutki nawałnicy na powierzchni blisko 2,5 tys. ha. Z pewnością wartości te będą jednak wyższe.

Wśród wspaniałych pomników przyrody najbardziej ucierpiały te położone na terenie leśnictw: Czeszewo, Sarnice i Radliniec (Nadleśnictwo Jarocin). Wiele z nich zatarasowało również ścieżki edukacyjne i uszkodziło infrastrukturę turystyczną.

Ucierpiały również rezerwaty w Nadleśnictwie Czerniejewo. Powierzchnię po huraganie w  rezerwacie Modrzew Polski w Noskowie szacuje się na ok 0,20 ha, zaś w obszarze Natura 2000 Grądy w Czerniejewie na ponad pół tysiąca hektarów. Znaczna ilość złomów i wywrotów nadal uniemożliwia jednak dotarcie w wiele miejsc położonych na tym obszarze.

Apelujemy do wszystkich turystów o przestrzeganie zakazów wstępu do lasu. Zawieszone i uszkodzone drzewa grożą śmiercią. O bezpieczeństwo dba również Straż Leśna, która patroluje tereny po nawałnicy.