Aktualności

5 czerwca obchodzimy ustanowiony 48 lat temu Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jak celebrować ten dzień? Zacznij od odpowiedzi na pytanie: Czym jest dla Ciebie środowisko i co robisz, by cieszyło się ono „dobrym zdrowiem”?

Wydarzenia

5 czerwca obchodzimy ustanowiony 48 lat temu Światowy Dzień Ochrony Środowiska. Jak celebrować ten dzień? Zacznij od odpowiedzi na pytanie: Czym jest dla Ciebie środowisko i co robisz, by cieszyło się ono „dobrym zdrowiem”?

Sprzedaż drewna, choinek i sadzonek

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r.

Oferta łowiecka

Na ternie RDLP w Poznaniu funkcjonuje 15 obwodów łowieckich z przeznaczeniem na Ośrodki Hodowli Zwierzyny Lasów Państwowych.

Staż w Lasach Państwowych

Jednostki organizacyjne Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu prowadzą staże dla absolwentów szkół leśnych.

Zagrożenie pożarowe

Głównym zagrożeniem dla naszych lasów są pożary leśne. Pożary lasów nie powstają same z siebie. Zdecydowana większość pożarów jest wynikiem działalności człowieka.

Zakazy wstępu do lasu

Zasady zachowanie się w lasach reguluje Ustawa o lasach z 28 września 1991 roku.

RODO

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, mieszcząca się przy ul. Gajowej 10, 60-659 Poznań jest administratorem Państwa danych osobowych.

Wyłączenia gruntów leśnych z produkcji

Kwestie wyłączenia gruntów z produkcji reguluje ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych.