Wyniki trzeciego przetargu

Ogłoszenie wyników trzeciego pisemnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż zbędnych środków trwałych stanowiących wyposażenia biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

W załączniku informacja o wynikach trzeciego przetargu.