Wróć do pełnej strony

Las Pełną Gąbką

Mówimy "LAS PEŁNĄ GĄBKĄ", bo jako leśnicy wiemy, z praktyki, że las może wchłaniać, zatrzymywać wodę i działać jak gąbka.

Projekt "Mokradła" to kolejny krok na drodze poprawy sytuacji wodnej w Wielkopolsce. Jako pierwsza Dyrekcja Lasów Państwowych w Polsce realizujemy tego typu przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Funduszy Norweskich i EOG.

Pełna nazwa projektu: "KOMPLEKSOWA RENATURYZACJA MOKRADEŁ ORAZ ODTWARZANIE NATURALNYCH WILGOTNYCH SIEDLISK PRZYRODNICZYCH NA TERENACH OCHRONNYCH REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU PRZEZ ZWIĘKSZANIE RETENCYJNOŚCI WODNEJ ORAZ SPOWALNIANIE ODPŁYWU WÓD"

W projekcie bierze udział 16 Nadleśnictw: Antonin, Czerniejewo, Góra Śląska, Kalisz, Karczma Borowa, Konin, Konstantynowo, Kościan, Krotoszyn, Łopuchówko, Oborniki, Pniewy, Przedborów, Syców, Taczanów, Włoszakowice.

Co zrobimy?

Projekt obejmie 151 obiektów hydrotechnicznych, zbudujemy 132 nowe, a naprawimy 19 już istniejących (w tym 76 progów piętrzących, 43 zastawki i 24 przepusty).

Jedną z głównych korzyści wynikających z projektu jest zwiększenie zdolności do magazynowania wody przez lasy, a tym samym zasilenie wód gruntowych i podziemnych. Wpłynie to na poprawę funkcjonowania całego ekosystemu.

434 ha czyli 611 boisk piłkarskich to planowana powierzchnia obszarów o poprawionym stanie środowiska.

Wraz z realizacją trzech edycji projektu Małej Retencji Nizinnej planujemy zgromadzić 2 mln metrów sześciennych wody, czyli 769 basenów olimpijskich.

Infografika przedstawiająca informacje o projekcie. Projekt graficzny Even Flow Studio.

Leśna woda

Metr kwadratowy gleby leśnej może zgromadzić do 200 litrów wody.

Zahamowanie odpływu wody opadowej pozwala nie tylko chronić jej zasoby w sensie ilościowym, lecz także pozytywnie wpływa na jej jakość. Roślinność leśna w naturalny sposób powoduje jej natlenienie i oczyszczanie.

Śródleśne stawy, oczka wodne czy mokradła pozytywnie oddziałują na mikroklimat, powodują ogólny wzrost wilgotności powietrza i ściółki leśnej. Tym samym zmniejszają zagrożenie pożarowe w lasach.

 

Konferencja otwierająca

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Konferencji Otwierającej projekt, która odbyła się 13.04.2023 r. w LOS Puszczykowo. Dostępna pełna transmisja konferencji oraz prezentacje prelegentów. 

Konferencja środkowa

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Konferencji Środkowej, która odbyła się 17.10.2023 r. w Nadleśnictwie Oborniki. Dostępna pełna transmisja konferencji oraz prezentacje prelegentów. 

Konferencja podsumowująca

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami z Konfernecji Podsumowującej, która odbyła się 09.04.2024 r. w Nadleśnictwie Antonin. Dostępna pełna transmisja konferencji oraz prezentacje prelegentów. 

Dofinansowanie

Dofinansowanie przyznane ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 i Budżetu Państwa: 5 303 525,37 zł

Więcej informacji na temat wsparcia udzielanego przez Państwa Darczyńców można znaleźć na poniższej stronie.