Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż drewna i sadzonek

Sprzedaż drewna odbywa się zgodnie z Zarządzeniem nr 44 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 28 czerwca 2018 r.

Zarządzenie dostępne jest na stronie Portalu Leśno-Drzewnego.

W przypadku pytań dotyczących korzystania z portalu leśno-drzewnego zapraszamy do kontaktu z nadleśnictwami RDLP w Poznaniu.

Nadleśnictwa leżące w zasięgu terytorialnym RDLP w Poznaniu prowadzą sprzedaż sadzonek gatunków leśnych. Ceny materiału sadzeniowego ustalane są osobno w poszczególnych nadleśnictwach.

W przypadku chęci zakupu proszę o bezpośredni kontakt z wybranym nadleśnictwem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Fot. Joanna Zamorska