Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Protokół z przetargu

Sprzedaż 5 komputerów typu PC oraz 13 notebooków. Szczegółowy wykaz sprzętu wraz z cenami wywoławczymi jest podany w załączniku nr 1 do ogłoszenia o przetargu z 7 października 2022 r.

Przetarg pisemny nieograniczony ofertowy – Szczegółowe zasady przeprowadzenia przetargu podane są w ogłoszeniu wraz z załącznikami: formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do ogłoszenia o przetargu z 7 października 2022 r.

Podstawy prawne

a) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe (Dz. U. 1994 nr 134, poz. 692);
b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. (Dz. U. 2022, poz. 998 ze zmianami)
c) Zarządzenie nr 18 Dyrektora RDLP w Poznaniu z 5 maja 2022 r. w sprawie stałych komisji działających w RDLP w Poznaniu. Przetarg został przeprowadzony przez Komisję ds. fizycznej likwidacji zużytych przedmiotów, maszyn i urządzeń.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetargu znajdują się w załączniku.

Materiały do pobrania