Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
61 668 44 11
61 668 44 10
ul. Gajowa 10
60-959 Poznań
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Andrzej Konieczny
61 668 44 11
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Ireneusz Niemiec
61 668 44 02
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jacek Kokociński
61 668 44 03

Wydział Organizacji i Kadr

Cezary Major
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 89
Justyna Szmyt
Główny specjalista Służby Leśnej ds. kadr
Tel.: 61 668 44 19
Halina Wiśniewska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 61 668 44 16
Lucyna Olszewska
Specjalista ds organizacji
Tel.: 61 668 44 87
Juliano Jarenczuk
Specjalista ds. organizacji
Tel.: 61 668 44 14

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Mariusz Kochanowicz
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 25
Łukasz Walter
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. kontroli
Tel.: 61 668 44 26
Dariusz Węclewski
Specjalista Służby Leśnej ds. kontroli
Tel.: 61-668-44-27
Mateusz Giełda-Pinas
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. kontroli
Tel.: kom. 609 700 883, stacjonarny 61 668-44-28
Hubert Wojciechowski
Inspektor Straży Leśnej
Tel.: 61-668-44-22

Wydział Edukacji i Promocji

Tomasz Maćkowiak
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 85; kom. 570 142 276
Ada Bończyk w zastępstwie za Karolinę Kapałkę
Referent ds. edukacji leśnej
Tel.: 61 668 44 88; kom. 570 523 082
Małgorzata Krokowska-Paluszak
Specjalista ds. komunikacji i promocji - rzecznik prasowy
Tel.: 61 668 44 86; kom. 609 946 691; 531 804 002

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP

Jacek Wiekiera
Główny specjalista Służby Leśnej ds. BHP
Tel.: 61 668 44 83

Wydział Gospodarki Leśnej

Jacek Szaj
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 30
Jędrzej Szyguła
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 61 668 44 33
Grzegorz Stachowiak
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 61 668 44 31

Wydział Ochrony Lasu

Marlena Kowalkowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 35
Przemysław Lewandowski
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody
Tel.: 61 668 44 38
Zuzanna Pichola
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
Tel.: 61 668 44 39
Małgorzata Malińska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony p.poż
Tel.: 61 668 44 21

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Tomasz Adamczewski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 50
Marianna Koprowska
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 61 668 44 51
Mariola Drzewiecka
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. własności Skarbu Państwa
Tel.: 61 668 44 53
Henryk Bober
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 61 668 44 54
Alicja Szydłowska-Lubawy
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 61-668-44-55
Katarzyna Giełda- Pinas
Specjalista Służby Leśnej ds. urządzania lasu
Tel.: 61 668 44 52; kom. 607 707 935
Roman Graczyk
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 61 668 44 56

Wydział Infrastruktury Leśnej

Marek Dominikowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 40
Joanna Skonieczna
Specjalista Służby Leśnej ds. zamówień publicznych i projektów środowiskowych
Tel.: 61 668 44 41
Robert Ciesielski
Główny specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki wodnej
Tel.: 61 668 44 42
Jarosław Furmańczyk
Starszy specjalista ds. infrastruktury i projektów środowiskowych
Tel.: 61 668 44 43
Wiesława Martyniuk
starszy specjalista ds. infrastruktury i koordynacji wdrażania projektów rozwojowych
Tel.: 61 668 44 44

Zespół ds. Łowiectwa

Jarosław Kasprzyk
Główny specjalista Służby Leśnej kierujący Zespołem ds. Łowiectwa
Tel.: 61 668 44 37
Tobiasz Szczesnowski
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży polowań
Tel.: 606 220 675

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Geomatyki

Leszek Rząsa
Główny specjalista Służby Leśnej ds. geomatyki
Tel.: 61 668 44 84

Wydział Księgowości

Iwona Geming
Główny Księgowy
Tel.: 61 668 44 60
Aneta Śliwińska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 61 668 44 61
Dorota Szymańska w zastępstwie za Magdalenę Witkowską
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 61 668 44 62
Katarzyna Kasprzyk
Specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 61 668 44 63
Ewa Janaszek
Starszy specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 61 668 44 64

Wydział Analiz i Planowania

Tomasz Paul
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 65
Marta Dadacz
Specjalista Służby Leśnej ds. ekonomicznych
Tel.: 61 668 44 68
Iwona Majeran w zastępstwie za Małgorzatę Brzostowską
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 61 668 44 67

Wydział Gospodarki Drewnem

Marcin Pelcner
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 45
Elżbieta Buchholz
Główny specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 61 668 44 46
Tadeusz Konieczny
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 47
Adriana Senger
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 61 668 44 48
Hubert Marciniak
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 61 668 44 46
Katarzyna Dolata-Wiciak
Starszy specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny
Wiesław Tomczak
Starszy specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny
Justyn Zaradniak
Starszy specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny
Mariusz Wolnik
Specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny

Wydział Informatyki

Modest Winkowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 70
Piotr Grześ
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: 61 668 44 71
Michał Fabrowski
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: 61 668 44 72
Łukasz Żak
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 61 668 44 73

Wydział Administracji

Anna Zander
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 75
Dorota Fąfara
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 61 668 44 76
Urszula Ignaczak
Sekretarka dyrektora
Tel.: 61 668 44 11
Justyna Polaniak
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 61 668 44 77
Ewa Kaźmierczak
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 61 668 44 78
Roman Adamski
Pracownik obsługi
Tel.: 61 668 44 79
Krzysztof Namysł
Kierowca