Kontakt Kontakt

Siedziba Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
61 668 44 11
61 668 44 10
ul. Gajowa 10
60-959 Poznań
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Ireneusz Niemiec
61 668 44 02
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Jacek Kokociński
61 668 44 03

Wydział Organizacji i Kadr

Cezary Major
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 89
Justyna Szmyt
Główny specjalista Służby Leśnej ds. kadr
Tel.: 61 668 44 19
Halina Wiśniewska
Specjalista ds. pracowniczych
Tel.: 61 668 44 16
Lucyna Olszewska
Specjalista ds organizacji
Tel.: 61 668 44 87
Juliano Jarenczuk
Specjalista ds. organizacji
Tel.: 61 668 44 14

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Mariusz Kochanowicz
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 25
Łukasz Walter
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. kontroli
Tel.: 61 668 44 26
Dariusz Węclewski
Specjalista Służby Leśnej ds. kontroli
Tel.: 61-668-44-27
Mateusz Giełda-Pinas
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. kontroli
Tel.: kom. 609 700 883, stacjonarny 61 668-44-28
Hubert Wojciechowski
Inspektor Straży Leśnej
Tel.: 61-668-44-22

Wydział Edukacji i Promocji

Tomasz Maćkowiak
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 85; kom. 570 142 276
Ada Bończyk w zastępstwie za Karolinę Kapałkę
Referent ds. edukacji leśnej
Tel.: 61 668 44 88; kom. 570 523 082
Małgorzata Krokowska-Paluszak
Specjalista ds. komunikacji i promocji - rzecznik prasowy
Tel.: 61 668 44 86; kom. 609 946 691; 531 804 002

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. BHP

Jacek Wiekiera
Główny specjalista Służby Leśnej ds. BHP
Tel.: 61 668 44 83

Wydział Gospodarki Leśnej

Jacek Szaj
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 30
Jędrzej Szyguła
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 61 668 44 33
Grzegorz Stachowiak
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. hodowli lasu
Tel.: 61 668 44 31

Wydział Ochrony Lasu

Marlena Kowalkowska
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 35
Przemysław Lewandowski
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony przyrody
Tel.: 61 668 44 38
Zuzanna Pichola
Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony lasu
Tel.: 61 668 44 39
Małgorzata Malińska
Starszy Specjalista Służby Leśnej ds. ochrony p.poż
Tel.: 61 668 44 21

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Tomasz Adamczewski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 50
Marianna Koprowska
Specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 61 668 44 51
Mariola Drzewiecka
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. własności Skarbu Państwa
Tel.: 61 668 44 53
Henryk Bober
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 61 668 44 54
Alicja Szydłowska-Lubawy
Starszy specjalista Służby Leśnej ds. stanu posiadania
Tel.: 61-668-44-55
Katarzyna Giełda- Pinas
Specjalista Służby Leśnej ds. urządzania lasu
Tel.: 61 668 44 52; kom. 607 707 935
Roman Graczyk
Specjalista ds. stanu posiadania
Tel.: 61 668 44 56

Wydział Infrastruktury Leśnej

Marek Dominikowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 40
Joanna Skonieczna
Specjalista Służby Leśnej ds. zamówień publicznych i projektów środowiskowych
Tel.: 61 668 44 41
Robert Ciesielski
Główny specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki wodnej
Tel.: 61 668 44 42
Jarosław Furmańczyk
Starszy specjalista ds. infrastruktury i projektów środowiskowych
Tel.: 61 668 44 43
Wiesława Martyniuk
starszy specjalista ds. infrastruktury i koordynacji wdrażania projektów rozwojowych
Tel.: 61 668 44 44

Zespół ds. Łowiectwa

Jarosław Kasprzyk
Główny specjalista Służby Leśnej kierujący Zespołem ds. Łowiectwa
Tel.: 61 668 44 37
Tobiasz Szczesnowski
Specjalista Służby Leśnej ds. sprzedaży polowań
Tel.: 606 220 675

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Geomatyki

Leszek Rząsa
Główny specjalista Służby Leśnej ds. geomatyki
Tel.: 61 668 44 84

Wydział Księgowości

Iwona Geming
Główny Księgowy
Tel.: 61 668 44 60
Aneta Śliwińska
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 61 668 44 61
Dorota Szymańska w zastępstwie za Magdalenę Witkowską
Specjalista ds. finansowych
Tel.: 61 668 44 62
Katarzyna Kasprzyk
Specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 61 668 44 63
Ewa Janaszek
Starszy specjalista ds. rachunkowości
Tel.: 61 668 44 64

Wydział Analiz i Planowania

Tomasz Paul
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 65
Marta Dadacz
Specjalista Służby Leśnej ds. ekonomicznych
Tel.: 61 668 44 68
Iwona Majeran w zastępstwie za Małgorzatę Brzostowską
Specjalista ds. ekonomicznych
Tel.: 61 668 44 67

Wydział Gospodarki Drewnem

Marcin Pelcner
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 45
Elżbieta Buchholz
Główny specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 61 668 44 46
Tadeusz Konieczny
Główny specjalista Służby Leśnej
Tel.: 61 668 44 47
Adriana Senger
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 61 668 44 48
Hubert Marciniak
Specjalista Służby Leśnej ds. gospodarki drewnem
Tel.: 61 668 44 46
Katarzyna Dolata-Wiciak
Starszy specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny
Wiesław Tomczak
Starszy specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny
Justyn Zaradniak
Starszy specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny
Mariusz Wolnik
Specjalista Służby Leśnej - brakarz regionalny

Wydział Informatyki

Modest Winkowski
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 70
Piotr Grześ
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 61 668 44 71
Michał Fabrowski
Starszy specjalista ds. informatyki
Tel.: 61 668 44 72
Łukasz Żak
Specjalista ds. informatyki
Tel.: 61 668 44 73

Wydział Administracji

Anna Zander
Naczelnik Wydziału
Tel.: 61 668 44 75
Dorota Fąfara
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 61 668 44 76
Urszula Ignaczak
Sekretarka dyrektora
Tel.: 61 668 44 11
Justyna Polaniak
Starszy specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 61 668 44 77
Ewa Kaźmierczak
Specjalista ds. administracyjnych
Tel.: 61 668 44 78
Roman Adamski
Pracownik obsługi
Tel.: 61 668 44 79
Krzysztof Namysł
Kierowca