Ogłoszenie o przetargu na najem lokalu

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym na najem lokalu użytkowego na ul. Zeylanda 7/5.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu (zwany dalej Sprzedającym) ogłasza publiczny nieograniczony przetarg pisemny na najem lokalu użytkowego, znajdującego się przy ul. Zeylanda 7/5, będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Szczegóły w poniższym załączniku.