Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż kompletu plansz mobilnych

Ogłoszenie o nieograniczonym przetargu pisemnym na sprzedaż kompletu plansz mobilnych.

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, ul. Gajowa 10, 60-959 Poznań ogłasza nieograniczony przetarg pisemny na sprzedaż kompletu plansz mobilnych, będącego własnością Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe – Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu.

Szczegóły w poniższym załączniku.

Materiały do pobrania