Mała retencja nizinna

Regionalna Dyrekcja lasów Państwowych w Poznaniu realizuje ogólnopolski projekt pn. „Zwiększenie możliwości retencyjnych oraz przeciwdziałanie powodzi i suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych” nazywany również „Projektem małej retencji nizinnej” (MRN).

Celem projektu jest poprawienie retencji wód powierzchniowo-gruntowych na obszarach administrowanych przez Lasy Państwowe.

Projekt realizowany jest od 2007 i będzie trwał do 2014. Źródłem finansowania  działań jest III Priorytet Programu Operacyjnego „Infrastruktura i Środowisko" - Zarządzanie zasobami wodnymi i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska. Działanie: Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego.

W realizację projektu zaangażowane są niemal wszystkie 22 nadleśnictwa RDLP w Poznaniu.

W okresie 2007 – 2013 na terenie RDLP wybudowano oraz przebudowano łącznie 385 szt. obiektów, głównie zbiorników ziemnych i budowli piętrzących, które pozwoliły na retencjonowanie 1172,5 tys. m3 wody. To znacznie, bo o 32% przekroczyło wcześniej planowany efekt ekologiczny.

Wszystkie obiekty zostały zrealizowane w zaplanowanym terminie tj. do końca 2013 roku. Aktualnie trzy nadleśnictwa (Krotoszyn, Przedborów oraz Taczanów) rozpoczęły prace nad realizacją 18 nowych obiektów. Zostaną one wykonane do końca 2014 roku. Zaplanowany efekt ekologiczny to retencja 49 tys. m3 wody.