Lasy warte Poznania - Pośród lasów i zabytków

Wakacje chylą się ku końcowi, w domach trwają przygotowania do rozpoczęcia nowego roku szkolnego. Może to jednak okazja, by jeszcze wykorzystać letnią, ciepłą pogodę i udać się na jakąś wycieczkę? Tym razem znajdziemy się w Nadleśnictwie Konin, które swoim zasięgiem obejmuje wiele ważnych dla polskiej historii miejsc. Mamy tu też oczywiście piękne lasy pełne urokliwych zakątków, tylko czekających na odkrycie.

Nadleśnictwo Konin zlokalizowane we wschodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, podobnie jak inne części Wielkopolski charakteryzuje się krajobrazem wyrzeźbionym przez lodowiec. Spory też ślad zostawili w tym regionie również ludzie, gdyż jest to miejsce związane z początkami naszego kraju. Dlatego też w okolicznych lasach można znaleźć wiele ciekawych historycznie miejsc.

Puszcza Bieniszewska

Jako najważniejszą przyrodniczą atrakcję tego rejonu bezsprzecznie należy wskazać Puszczę Bieniszewską. Znajdują się tu cenne lasy liściaste z wieloma wyjątkowymi i chronionymi gatunkami roślin. Cały teren Puszczy obejmuje obszar Natura 2000, w dodatku znajdują się tam również cztery rezerwaty przyrody: Bieniszew, Mielno, Pustelnik i Sokółki. Najstarszy z nich został powołany w 1957 roku. Obejmuje on zarastające jezioro Mielno wraz z otaczającymi je obszarami szuwarów, łąk i podmokłych lasów. Głównym jego celem jest ochrona ptaków wodnobłotnych, których naliczono tam aż 69 gatunków!

Fotografia przedstawia pomost pływający na Jeziorze Skąpym. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Konin.
Rezerwaty łączy piesza i rowerowa ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna, która prowadzi wokół najatrakcyjniejszych uroczysk, jezior, pomników przyrody i zabytków. Wśród nich na największą uwagę zasługuje wzniesiony w XVII wieku na szczycie Sowiej Góry klasztor Kamedułów. Ścieżka o długości 6 km rozpoczyna się 8 km od Konina, przy zabytkowej studzience i pozostałościach po kapliczce św. Barnaby, jednego z patronów zakonu, by dalej prowadzić przez kolejne rezerwaty aż do miejsca postojowego przy klasztorze. Łącznie na trasie znajduje się 14 przystanków edukacyjnych z tablicami dydaktycznym.

Mapka przedstawiająca przebieg ścieżki Bieniszew. Fot. Archiwum RDLP w Poznaniu.
Ścieżkę przyrodniczo-leśną „Bieniszew" uzupełnia sala edukacyjna w Leśnictwie Bieniszew. Wyposażono ją w tablice i eksponaty, z których pomocą można zapoznać się z różnymi formami ochrony przyrody tego terenu, a także zasadami prowadzenia gospodarki leśnej. Dodatkową atrakcją jest drewniane zadaszenie przed leśniczówką z miejscem na ognisko.

Ani "Mrówczy" ani "Napoleoński" Kopiec

Na brzegu Jeziora Kownackiego, otoczona fosą i bagnami, wznosi się ogrodzona palisadą drewniana fortyfikacja. To Skansen Archeologiczny Mrówki, który swą nazwę zawdzięcza raczej pobliskiej osadzie, choć sam faktycznie przypomina nieco mrowisko. Choć te małe owady nie brały udziału w budowie, z pewnością jego dawni twórcy świetnie wykorzystali naturalne ukształtowanie terenu i jego zasoby przyrodnicze, tworząc małą, ale trudną do zdobycia twierdzę.
Grodzisko "Mrówki" powstało najpewniej w średniowieczu jako gródek obronny, o czym świadczy jego trudno dostępna lokalizacja. Odkryto je w latach dwudziestych XX wieku. Do tej pory mieszkańcy zwykli nazywać to miejsce „Kopcem Napoleońskim”, choć oczywiście jest on znacznie starszy. Prace archeologiczne odkryły artefakty potwierdzające obronne funkcje tego miejsca. Obecnie znajduje się tam zrekonstruowany drewniany gródek z wieżą, na której stworzono platformę widokową. Obiekt jest dostępny dla zwiedzających, jako filia Muzeum Okręgowego w Koninie

Fotografia przedstawia panoramę jezior na terenie Nadleśnictwa Konin. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Konin.
Przy skansenie biegnie szlak rowerowy Cztery Jeziora, który prowadzi do kolejnego obiektu tego typu, czyli pozostałości grodziska w Świętnem. Szlak liczy ponad 18 km i jak sama nazwa wskazuje, biegnie on przez teren pełen jezior i porastających ich brzegi lasów.

Mapka przedstawiająca przebieg trasy rowerowej Cztery Jeziora. Źródło portal Czas w Las.

Oprócz wspomnianych miejsc na terenie Nadleśnictwa znaleźć można również dawne cmentarze ewangelicko-augsburskie, kalwińskie i żydowskie. Natomiast w samym Koninie znajduje się najstarszy polski znak drogowy, czyli słup koniński, który wyznaczał połowę drogi między Kruszwicą i Kaliszem. Trudno też przegapić górującą nad okolicą bazylikę w Licheniu.

Informacje o infrastrukturze turystycznej, położeniu ścieżek edukacyjnych czy punktów widokowych można znaleźć na portalu www.czaswlas.pl