Aktualności Aktualności

Powrót

Zapraszamy na Europejskie Dni Ptaków

Zapraszamy na Europejskie Dni Ptaków

W dniach 6-7 października 2018 obserwatorzy z całej Europy wyruszą z lornetkami i lunetami na obserwacje ptaków. To bardzo szczególny i niezwykły moment w ptasim świecie – czas jesiennych wędrówek. Miliony ptaków, które spełniły swe rodzicielskie obowiązki i wychowały kolejne pokolenie, mogą udać się na zasobne w pokarm zimowiska, zaś miłośnicy awifauny mogą cieszyć się obserwacjami ptasich przelotów. Zapraszamy wszystkich poznaniaków do udziału w tym wydarzeniu. Jeden ze spacerów odbędzie się przy leśnym Ośrodku Edukacyjnym w Łysym Młynie, w obszarze Natura 2000 Biedrusko.

Tegoroczne Europejskie Dni Ptaków (ang. EuroBirdwatch) są szczególne: miłośnicy ptasich obserwacji, zwani po polsku ptasiarzami lub z angielska – birdwatcherami, będą je świętować 25 raz. W Europie planowane są setki wydarzeń. Na zainteresowanych czekają spacery ornitologiczne, rajdy rowerowe, wykłady, konkursy i wystawy poświęcone ptakom i ich migracjom. Celem Europejskich Dni Ptaków jest przybliżenie różnorodności ptaków, bogactwa ich gatunków, zajmowanych siedlisk, a także zagrożeń, z którymi spotkać się mogą w czasie wędrówki.

Już w najbliższy piątek, 5 października, zapraszamy wszystkich do wspólnego spaceru ornitologicznego z leśnikiem. Podróżować będziemy śródleśnymi duktami, między pięknymi enklawami natury, na terenie leśnictwa Marianowo (Nadleśnictwo Łopuchówko). Zbiórka przewidziana jest przy Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn” o godzinie 10.00.  Przewodnikiem będzie specjalista ds. edukacji leśnej Karolina Prange, sam spacer potrwa godzinę. W trakcie warsztatów odbędzie się szybki kurs rozpoznawania pospolitych gatunków ptaków oraz pogadanka z mnóstwem ptasich ciekawostek.

Ptakiem 25., jubileuszowej edycji EDP, została pleszka

PROGRAM SPOTKANIA

10.00-10.45: Pogadanka „Tajemnice ptasich migracji i mieszkań”;
10.44-11.45: Warsztaty „Zrób to sam – budka dla ptaków”;
11.45-12.00: Warsztaty mikroskopowe „Budowa ptasich piór”;
12.00: 14.00: Zajęcia terenowe: ornitologiczny spacer z rozpoznawaniem ptaków i wieszanie wykonanych budek lęgowych w wyznaczonych miejscach.

Europejskie Dni Ptaków w Polsce to część EuroBirdwatch, akcji organizowanej przez BirdLife International w całej Europie i Azji. Wszystko zaczęło się w 1993 roku. 3 marca powołano organizację BirdLife International, która powstała na fundamentach założonej w 1922 roku w Londynie  Międzynarodowej Rady Ochrony Ptaków (International Council for Bird Preservation). Pierwszą międzynarodową akcją zorganizowaną przez BirdLife było World Birdwatch (9-10 października 1993). Wzięli w niej udział obserwatorzy z ponad stu krajów. Europejscy partnerzy BirdLife postanowili dodatkowo stworzyć system raportowania, który umożliwiłby oszacowanie liczby obserwowanych ptaków i obserwatorów oraz przegląd wydarzeń związanych z akcją. Pomysłodawcami byli Johanna Winkelman (Vogelbescherming Nederland) i Fritz Hirt (BirdLife Switzerland), którzy są członkami Europejskiego Komitetu BirdLife.

25 lat EuroBirdwatch to corocznie wydarzenia organizowane przez partnerów BirdLife kilkudziesięciu krajach (od  17 do 41) i ponad 1,2 miliona ludzi biorących udział w prawie 40 000 wydarzeń – a wszystko po to, aby podziwiać ptasie przeloty i dowiedzieć się więcej na temat imponującej migracji ptaków na południe.W Polsce partnerem BirdLife International i organizatorem EuroBirdwatch (Europejskich Dni Ptaków) jest Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków.

Głównym celem,  jaki przyświecał akcji World Birdwatch,  było podniesienie świadomości potrzeby ratowania ptaków wędrownych, ich obszarów lęgowych, ochrony miejsc postoju na szlakach migracyjnych i zimowiskach. Drugim ważnym zadaniem była prezentacja opinii publicznej nowo powstałej organizacji. Sukces był ogromny. Pierwsze wstępne wyniki, dzięki stworzonemu systemowi szybkiego raportowania, pojawiły się już w niedzielę 10 października 1993 roku po godz. 18. Media, które poświęciły wiele uwagi międzynarodowemu wydarzeniu, mogły błyskawicznie przekazać wstępne dane. W Europie do akcji włączyło się 17 państw, w których zorganizowano 1812 wydarzeń. Wzięło w nich udział 17 119 osób, które wspólnie policzyły aż 5 milionów ptaków!

Po tak wielkim sukcesie europejscy partnerzy BirdLife postanowili organizować takie wydarzenie co roku, z coraz to większą liczbą uczestniczących w nim obserwatorów, w tym także dzieci. Właśnie dlatego w 2018 r. świętujemy 25. rocznicę EuroBirdwatch, kampanii informacyjnej na temat ptaków wędrownych i ich siedlisk, wzbogaconej o wspólne obserwacje.

Pełen spis spacerów ornitologicznych i wycieczek i innych wydarzeń organizowanych w ramach Europejskich Dni Ptaków w podziale na województwa znajduje się na stronie OTOP w zakładce poświęconej EDP 2018.

Informacje o naszej lokalnej akcji szukajcie na stronie Nadleśnictwa Łopuchówko. Kontakt do edukatora i trasę przemarszu znajdziecie również w naszej zakładce dotyczącej obiektów edukacyjnych. Przewodnik: Karolina Prange, Telefon/ e-mail: 692-704-099, karolina.prange@poznan.lasy.gov.pl