Aktualności Aktualności

Powrót

Więźniowie zaczynają pracę w wielkopolskich lasach

Więźniowie zaczynają pracę w wielkopolskich lasach

Lasy Państwowe rozpoczynają współpracę z Służbą Więzienną. Obecnie na terenie RDLP w Poznaniu zawierane są umowy pomiędzy poszczególnymi nadleśnictwami a zakładami karnymi. Osadzeni już w październiku rozpoczną pracę w lasach Nadleśnictwa Łopuchówko i Antonin.

Aby podkreślić wolę wspólnego działania, Lasy Państwowe i Służba Więzienna zawarły porozumienie. 15 września dokument podpisali szefowie Służby Więziennej (Jacek Kitliński) i Lasów Państwowych (Józef Kubica) w obecności swoich bezpośrednich zwierzchników: Michała Wosia, sekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości i Edwarda Siarki, sekretarza stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Porozumienie koncentruje się na umożliwianiu zatrudnienia osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych przy pracach w leśnych.

Każdy pobyt poza murami, a tym bardziej pobyt w lesie, w otoczeniu przyrody, to dla skazanych wyjątkowa okoliczność. Mam nadzieję, że wspólnie będziemy mogli zrobić coś dobrego dla lasówpowiedział Edward Siarka, wiceminister w resorcie klimatu i środowiska.

Szczegółowe zasady zatrudniania osadzonych, określą umowy zawierane pomiędzy nadleśnictwem a dyrektorem konkretnych placówek.

Jak informuje dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor RDLP w Poznaniu na terenie poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych takie umowy zostały już zawarte. Osadzeni będą kierowani do prostych prac leśnych, sadzenia lasu, prac porządkowych m.in. z Zakładu Karnego w Koziegłowach i z Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim. Kolejne umowy zawrą wkrótce następne nadleśnictwa. Współpraca leśników z Służbą Więzienną będzie stanowiła wsparcie kadrowe dla wykonawstwa prac terenowych oraz da więźniom możliwość adaptacji społecznej, resocjalizacji i edukacji leśnej.

Fotografia przedstawia Adama Całkę nadleśniczego Nadleśnictwa Antonin wraz z Dyrektorem Aresztu Śledczego w Ostrowie Wielkopolskim Waldemarem Zarembą. Archiwum Nadleśnictwa Antonin.

 

Fotografia przedstawia Tomasza Markiewicza nadleśniczego Nadleśnictwa Łopuchówko oraz ppłk Pawła Waścińskiego dyrektora Zakładu Karnego w Koziegłowach. Autor zdjęcia: kpt Leszek Biegun (ZK w Koziegłowach).

Porozumienie zawarte na szczeblu centralnym jest kontynuacją realizowanego programu „Praca dla Więźniów”, którego celem od 5 lat było i jest zwiększanie powszechności zatrudnienia, w szczególności w formie odpłatnej wśród skazanych oraz wspieranie readaptacji społecznej osób przebywających w jednostkach penitencjarnych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej. Skazani pracowali już w lasach chociażby przy oczyszczaniu pasów przeciwpożarowych i grodzeniu upraw leśnych, uprzątali śmieci i budowali skrzynki lęgowe dla ptaków.

Współpracując z zakładami karnymi, chcemy przede wszystkim kierować osadzonych do prac, które nie wymagają fachowego przygotowania. Chodzi o takie zajęcia, które będą dla nich bezpiecznepodkreśla Józef Kubica, dyrektor generalny Lasów Państwowych.