Aktualności Aktualności

Powrót

Wieloletnia współpraca nowej odsłonie

Wieloletnia współpraca nowej odsłonie

Bazując na bardzo dobrych i wieloletnich kontaktach przedstawiciele Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu spotkali się ze swoimi niemieckimi partnerami z zakładu leśnego w Hesji [Landesbetrieb Hessen Forst].

W dniach 3 – 5 kwietnia br. w Kassel obyło się spotkanie delegacji z poznańskiej Dyrekcji z kierownictwem Krajowego Zakładu Leśnego Hesji. W spotkaniu uczestniczyli: ze strony niemieckiej – Michael Gerst kierujący Zakładem, jego zastępca – Jörg van der Heide oraz współpracownicy: Sigrid Krawielitzki, Viktor Soltysiak-Voss, dr Beate Wenzel, dr Hilmar von Bodenschwingh, ze strony polskiej – dyrektor Tomasz Markiewicz, zastępca dyrektora ds. gospodarki leśnej dr inż. Ireneusz Niemiec, nadleśniczy Nadleśnictwa Turek Bartosz Perz, naczelnik Wydziału Organizacji i Kadr Cezary Major oraz specjalista Służby Leśnej ds. użytkowania lasu i marketingu w Nadleśnictwie Łopuchówko Michał Szymański.

Podczas wspólnej sesji panelowej omówiono aktualne wyzwania współczesnego leśnictwa, zwłaszcza w kontekście coraz częstszych kataklizmów związanych z dokonującymi się zmianami klimatycznymi. Stronę polską szczególnie interesowały kwestie zagospodarowania klęskowisk, natomiast nasi partnerzy z dużym zaciekawieniem odnieśli się do elektronicznego systemu sprzedaży drewna.

Wszyscy uczestnicy spotkania byli przekonani, że doskonałą platformą dalszego dialogu i wymiany doświadczeń jest formuła wymian pracowniczych, mająca swoje tradycje sięgające połowy lat dwutysięcznych. Szczegóły nowej edycji wymian pracowniczych zostaną uzgodnione w najbliższym czasie.

W programie wizyty poznańskich leśników w Kassel nie zabrakło też chwili na zwiedzanie. Szef jednostki gospodarzy, pan Gerst okazał się doskonałym przewodnikiem, który podczas popołudniowego spaceru po Parku na Wzgórzu Wilhelma [Burgpark Wilhelmshöhe] z pasją opowiadał o licznych atrakcjach tego miejsca, w tym o posągu Herkulesa – znaku rozpoznawczym miasta Kassel. Do zobaczenia!