Aktualności Aktualności

Powrót

Wielkopolscy strażacy ćwiczyli w sierakowskich lasach

Wielkopolscy strażacy ćwiczyli w sierakowskich lasach

Aż 75 zawodowych wielkopolskich strażaków wyspecjalizowanych w gaszeniu pożarów szkoliło się na terenie Nadleśnictwa Sieraków. Ćwiczenia odbyły się w ramach międzynarodowego Modułu do Gaszenia Pożarów GFFFV Poznań, będącego elementem programu Mechanizmu Obrony Ludności Unii Europejskiej.

W Polsce jest 6 takich modułów GFFFV (Kraków, Białystok, Poznań, Olsztyn, Szczecin i Wrocław). W skład każdego modułu wchodzą strażacy oraz pojazdy i sprzęt z wyznaczonych Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych z danego województwa - informuje Paweł Piaskowski, oficer prasowy PSP w Międzychodzie.

W 3-dniowych ćwiczeniach razem z zawodowymi strażakami wyspecjalizowanymi w ramach modułu, ćwiczyli również strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Międzychodzie oraz Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu międzychodzkiego. Na miejscu były 23 pojazdy należące do modułu na czele z wozem dowodzenia i łączności. Ten wyjątkowy pojazd wyposażony w nowoczesny sprzęt zapewnienia łączność pomiędzy sztabem akcji bądź stanowiskiem koordynacji ratownictwa a dowodzącym działaniem ratowniczym.

Pierszego dnia ćwiczeń najważniejszym zadaniem było dotarcie wszystkich sił w wyznaczone miejsce, gdzie  dalszej kolejności strażacy budowali obozowisko aby móc prowadzić długotrwałe akcje gaśnicze. Działając na nowym terenie bardzo ważnym elementem jest prawidłowe rozpoznanie terenu, dróg i punktów charakterystycznych, co było jednym z elementów ćwiczeń.

 
Kolejnego dnia strażacy pod czujnym okiem leśników szkolili się w zakresie prawidłowej wycinki drzew. Instruktorzy z Nadleśnictwa Oborniki zwracali szczególną uwagę na przestrzeganie zasady BHP przy wycince drzew. Niewątpliwie najważniejszym punktem ćwiczeń było dostarczanie wody do miejsca pożaru na duże odległości oraz organizacja pracy przy pożarze lasu.


Lokalizacja symulowanego  pożaru do końca znana była jedynie dla niewielkiej grupy osób organizujących ćwiczenia, tak aby w ramach nich sprawdzone zostały także umiejętności osób odpowiadających za właściwą lokalizację pożaru oraz oznaczenie dojazdu do miejsca zdarzenia. - informuje  Krzysztof Jaskóła z nadleśnictwa Sieraków.  Ostatniego dnia strażacy modułu doskonalili zasady czytania map i topografii oraz ćwiczyli zasady działania i pracy modułu poza granicami kraju.

Zmagania strażaków obserwował mł. bryg. Arkadiusz Przybyła, zastępca Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP razem z Tomaszem Markiewiczem, dyrektorem Regionlnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Ćwiczenia zorganizowane zostały przez Komendę Wojewódzką PSP w Poznaniu we współpracy z Nadleśnictwem Sieraków oraz Regionalną Dyrekcją Lasów Państwowych w Poznaniu.