Aktualności Aktualności

Powrót

Światowy Dzień Pszczół

Światowy Dzień Pszczół

20 maja po raz pierwszy obchodzimy Światowy Dzień Pszczół ustanowiony przez ONZ. Jest to inicjatywa Słowenii, która w ten sposób chciała podkreślić znaczenie pszczół dla pozyskiwania żywności i zwracała uwagę, że stosowanie pestycydów w rolnictwie zabija te owady.

Pszczołom zawdzięczamy nie tylko miód. Zawdzięczamy im znacznie więcej. I choć nie są jedynymi owadami, które zapylają nasze uprawy, to jednak są w tym najskuteczniejsze.Światowy Dzień Pszczół World Bee Day, został ustanowiony 20 maja. W tym dniu swoje urodziny obchodził Antoni Janšy (1734-1773), jeden z największych autorytetów słoweńskiego pszczelarstwa. Ocenia się, że 1/3 produktów spożywczych jest zależna bezpośrednio lub pośrednio od zapylania przez owady. Szacuje się, że w Polsce od zapylania uzależnionych jest ok. 60 gatunków roślin rolniczych i 140 gatunków roślin ogrodniczych. To ponad 80% gatunków roślin uprawianych w Polsce.

Ekonomiści szacują, że dochód, jaki uzyskuje się dzięki działalności zapylającej pszczół w Polsce, wynosi od 4,1 do 7,4 mld zł rocznie. Pomimo, że liczba pni pszczelich w Polsce w ostatnich latach systematycznie wzrasta (aktualnie jest ich ponad 1,5 mln), to biorąc pod uwagę potrzeby zapylania areałów rolnych jest niewystarczająca, gdyż w okresie kwitnienia można ją szacować na poziomie ponad 3 mln rodzin pszczelich.


Lasy Państwowe rozpoczęły, również w tym roku, nowy projekt pn. "Pszczoły wracają do lasu". W projekcie biorą udział 104 pasieki prowadzone przez leśników-pszczelarzy na terenie całej Polski. Przez najbliższe dwa lata będzie monitorowany stan środowiska leśnego a wszelkie zebrane informacje posłużą do przeprowadzenia korzystnych dla pszczół zmian.W Polsce ponad 68 tys. pszczelarzy produkuje średniorocznie 18,6 tys. ton miodu!
Wybrane do projektu pasieki, zostały wyposażone w specjalne wagi, które codziennie zbierają i przekazują bieżące informacje o stanie danego ula. Uzyskane w ten sposób dane posłużą do zdiagnozowania okresów niedoborów pokarmu w różnych rodzajach środowisk leśnych. Będzie to stanowić podstawę do określenia potencjału miododajnego lasów i racjonalnego ich wykorzystania. Z obszaru Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu w projekt zaangażowane są nadleśnictwa: Czerniejewo, Łopuchówko, Przedborów i Antonin.