Aktualności Aktualności

Powrót

Pamięci Józefa Grodeckiego

Pamięci Józefa Grodeckiego

Trudno znaleźć człowieka z ogromną wiedzą i doświadczeniem, z zasadami i pasją, o licznych nietuzinkowych zainteresowaniach. Osobę będącą autorytetem, która mimo upływających lat wciąż aktywnie uczestniczy w życiu zawodowym i społecznym. A przede wszystkim dobrego człowieka, potrafiącego znaleźć czas dla swoich rozmówców, obdarzając ich uśmiechem i życzliwością. Jaki był Józef Grodecki, widziany oczami współpracowników, przyjaciół, rodziny. Opowiadali zebrani przy pamiątkowej tablicy, którą odsłonięto ku pamięci w Nadleśnictwie Oborniki, 13 marca 2018 roku.

- Dzisiejsze spotkanie ma charakter symboliczny. Chcemy w ten szczególny sposób uhonorować człowieka, którego szlachetne serce zastygło 24 lutego 2017 roku – tymi słowami przywitał zebranych gości Jacek Szczepanik, nadleśniczy Nadleśnictwa Oborniki.

Józef Grodecki z pewnością pozostanie nie tylko w pamięci ale i w sercu każdego człowieka, którego życie choć raz splotło z nim swoją ścieżkę. Zawsze pełen charyzmy, optymistycznie nastawiony do świata ale i twardo stąpający po ziemi. - Swój autorytet budował latami na fundamencie wartości moralnych i intelektualnych. Wspominając jego postać czujemy wielki ból w sercu i żal, że jego światło zgasło zbyt wcześnie. Że wielu spraw nie zdołał dokończyć, że ucichły gawędy o tym co zrobić, by las użytkować pełniej a co ważniejsze, by zapewnić człowiekowi godne warunki pracy w lesie – zaznaczył w swojej przemowie Nadleśniczy.

Podczas tych kilku chwil refleksji, wspólnie słuchając tylu ciepłych słów, każdy z gości podkreślał postać "dobrego człowieka", którego zapamiętał. Podkreślono to również w przemowie: Józef Grodecki wyróżniał się empatią i gotowością do rozmowy z każdym człowiekiem. Dzięki temu był darzony sympatią przez ludzi, z którymi przebywał. Miał wielu przyjaciół, dla których, mimo natłoku spraw i obowiązków, zawsze znajdował czas.

O niezwykłych pasjach Józefa opowiadali jego koledzy: Polował, pływał pontonem, jeździł na nartach i kochał góry, tak namacalnie. Przeszedł i rozpoznał wiele pasm górskich a pełnię emocji i wrażeń zapewniał sobie eksplorując jaskinie (...).

Uroczystego odsłonięcia tablicy pamiątkowej dokonała Jolanta Grodecka wraz Tomaszem Markiewiczem, dyrektorem RDLP w Poznaniu. Napis głosi: Pamięci dr inż. Józefa Grodeckiego (1945-2017), mentora wielu pokoleń leśników, zasłużonego dla nauki i leśnictwa, pioniera nowoczesnych technologii pozyskania drewna (Leśnicy i Przedsiębiorcy Leśni Nadleśnictwa Oborniki).

Aby wspomnieć człowieka, musi on tkwić w ludzkim sercu

Józef Grodecki był wykładowcą akademickim, wychowawcą wielu pokoleń leśników. W Katedrze Techniki Leśnej pracował od 1970 roku. Miał wiele zainteresowań, tych zawodowych ale i prywatnych. Zajmował się zależnościami między aspektami ekonomicznymi, ergonomicznymi i ekologicznymi w procesie pozyskania drewna. Był wielokrotnie nagradzany za osiągnięcia badawcze. Poprzez działalność naukową, społeczną i biznesową związany był wiele lat z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu a także w szczególny sposób z Nadleśnictwem Oborniki.

(...) O Józefie Grodeckim wiele słów zostało powiedzianych, słów, które nie pozwalają zapomnieć, słów które tworzą historię człowieka nieprzeciętnego (...)

- Bez Józefa Grodeckiego z całą pewnością nie byłoby takiego rozwoju technologicznego w zakresie prac leśnych, jaki został w Obornikach osiągnięty – wspomina nadleśniczy Szczepanik. Łączył z wielką pasją naukę i praktykę, co dawało mu szeroką perspektywę na współczesne leśnictwo. Co ważniejsze potrafił budować atmosferę dialogu, co było ważną umiejętnością podczas reprezentowania Zakładów Usług Leśnych wobec organów administracji państwowej - dodaje.

Przez 21 lat Grodecki był współwłaścicielem firmy Lastech, świadczącej usługi leśne. Dążył do podnoszenia świadomości prawnej, ekonomicznej i organizacyjnej członków Stowarzyszenia Przedsiębiorców Leśnych, na rzecz którego aktywnie działał. - Był świetnym obserwatorem otoczenia, okiem wybornego strzelca trafiał w problemy współczesnego leśnictwa, zwłaszcza te w relacji Lasów Państwowych z Zakładami Usług Leśnych. Zawsze odważnie je wykładał, wskazując konstruktywne rozwiązania. Widział również głęboki sens w powołaniu Centrum Kształcenia Przedsiębiorców Leśnych. To był jeden z wielu przejawów jego działalności popularyzatorskiej na rzecz nowoczesnych technologii dla leśnictwa, dzięki której osiągnięto dziś określony standard – tłumaczy Jacek Szczepanik.

Olbrzymie doświadczenie zawodowe zdobyte w kraju i za granicą, sprawiły, że wspierał swoją wiedzą liczne gremia naukowe i leśne, w tym między innymi Radę Naukowo Społeczną  Leśnego Kompleksu Promocyjnego „Puszcza Notecka”, Kolegium Lasów Państwowych czy Zespół ds. Wdrożeń Nowych Technologii przy RDLP w Poznaniu.  I to właśnie podczas posiedzenia Rady LKP, 13 marca br., by podkreślić jego zaangażowanie, postanowiono dokonać uroczystości odsłonięcia pamiątkowej tablicy.