Aktualności Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty. 

Szczegóły w załączniku poniżej.