Aktualności Aktualności

Powrót

"Naucz się kochać lasy"

"Naucz się kochać lasy"

"Naucz się kochać lasy" - to tegoroczne hasło Międzynarodowego Dnia Lasów - LASY I EDUKACJA, który tradycyjnie przypada w pierwszy dzień wiosny. Czym jest edukacja leśna i jakie zadania spełnia w naszym codziennym życiu? Czy ma uzasadnienie w dobie technologicznych nowinek i multimedialnego świata VR?

Trudno sobie wyobrazić, by w jakimkolwiek innym zawodzie można przeżyć całe życie i nie zobaczyć końcowego efektu swojej pracy. Zawód leśnika jest pod tym względem wyjątkiem. Od posadzenia sadzonki do wieku dojrzałości drzewostanu mija bowiem 100 lat. Niczym słoje drewna, odmierzające upływający czas, drzewa łączą kolejne pokolenia leśników, przejmujących obowiązki po swoich poprzednikach. Dbających, pielęgnujących i chroniących nasze dobro narodowe, wspólny skarb naszej przyrody. Gdy zapytamy leśników czym jest dla nich praca, często usłyszymy, że to nie tylko praca ale pasja i powołanie. To służba leśna i poświęcenie swojego życia, by zachować i odtwarzać lasy w niezmienionej formie dla przyszłych pokoleń, z całym ich bogactwem przyrody, wartości kulturowych i społecznych. Bardzo ważną częścią tej pracy jest dzielenie się swoją wiedzą, wychowywanie kolejnych pokoleń w duchu poszanowania praw dla przyrody i człowieka, kształtując postawy proekologiczne.

Poznaj nasze obiekty edukacyjne, umów się na zajęcia, odkryj las!

W tym wyjątkowym dniu należy pamiętać, że edukacja leśna to nie tylko idea. Mówiąc dzisiaj o edukacji mamy na myśli raczej kształtowanie postaw niż przekazywanie wiedzy. Kształtowanie krytycznego myślenia i rozwijanie świadomości w celu podejmowania odpowiedzialnych decyzji związanych ze środowiskiem. Sprowadza się to między innymi do czerpania radości z otaczającej nas przyrody, zwłaszcza lasu, cieszenia się pobytem w naturze, pobudzania naszej wrażliwości poprzez bezpośredni kontakt, obserwację i doświadczenia. Tylko w ten sposób można zrozumieć sieć powiązań ekologicznych oraz funkcjonowania ekosystemów leśnych w Polsce i na świecie oraz nauczyć się odpowiedzialności za ich przyszłość.

 

Obchodzony dzisiaj Międzynarodowy Dzień Lasów, pod hasłem "Lasy i edukacja", jest również okazją do refleksji i powrotu do przeszłości. Przeszłości, która była zdecydowanie uboższa technologicznie ale bogatsza w zależności pomiędzy człowiekiem a przyrodą. Dawniej, dzieci najczęściej wybierały zabawę na zewnątrz, w otoczeniu przyrody. W ten sposób rozwijały się i uczyły, korzystając z naturalnych placy zabaw, łąk, pól i lasów. Mimo braku profesjonalnej infrastruktury edukacyjnej przyroda dawała im niezbędne narzędzia do jej stworzenia, zrobienia najprostszych zabawek z kawałków drewna czy roślin. Chodzenie po drzewach, oglądanie świetlików w nocy, piknik w lesie, bieganie w deszczu czy spanie pod namiotem to tylko część tych dobrych wspomnień. To dzięki nim budowaliśmy więź ze światem, z naturą i z rówieśnikami, z którymi dzieliliśmy nasze pasje. Dzięki przebywaniu na łonie natury niwelowaliśmy stres, poprawialiśmy samopoczucie, marzyliśmy. Przyroda inspirowała nas do samodzielnych poszukiwań odpowiedzi na pytania, kierując nasze myśli na właściwe tory. A czas spędzany na otwartych przestrzeniach zawsze był częścią naszego dzieciństwa.

Co roku z różnych form działalności edukacyjnej prowadzonej przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu korzysta ponad 150 tys. osób.

Współczesne młode pokolenie, korzystające garściami z narzędzi i nowinek technologicznych, często nie wychodzi z domu, gdyż wszystko jest w odległości kliknięcia, na tablecie, smartfonie czy komputerze. Jednak tak odkrywany las nie przekazuje prawdziwych wartości i emocji, nie kształtuje najpiękniejszych wspomnień z dzieciństwa.

Jeśli powiązać ten trend z wszechobecnym konsumpcjonizmem, rozwojem technologicznym i destrukcyjnym oddziaływaniem człowieka na naturę, zachodzi potrzeba kształcenia już na poziomie przedszkolnym i przekazywaniem wzorców przez świadomych rodziców. To duże wyzwanie przed edukacją leśna, która stała się obecnie dobrą praktyką i trendem wyznaczanym przez Unię Europejską dla osiągnięcia zmiany świadomości, jej kształtoewania nie tylko pod względem wartości ekologicznych ale przede wszystkim społecznych.

Tegoroczny Międzynarodowy Dzień Lasów jest również świętem edukatorów leśnych, dla których las jest nie tylko pracą ale i inspiracją. To dzięki ich zaangażowaniu aktywizujące zajęcia kształtują wśród młodego pokolenia postawy wobec drugiego człowieka, wykorzystując do tego celu proste narzędzia – las i przyrodę. Szanowanie otaczającego nas świata, poznawanie i odkrywane jego tajemnic, nauka zwracania uwagi na to, co innym umyka. Te wartości wpływają na relacje i więzi, które dziecko będzie budować i zawierać przez całe swoje życie. To jest idea i filozofia edukacji leśnej. Którą formę edukacji leśnej wybrać?

Leśnicy tworzą ścieżki dydaktyczne, budują wiaty, ośrodki i izby edukacji. W miejscach tych można łatwo nauczyć się rozróżniać leśne rośliny i zwierzęta, zrozumieć prawa rządzące przyrodą, odkryć jak ważną rolę w życiu człowieka spełnia drewno i gospodarka leśna. W każdym nadleśnictwie pracuje edukator odpowiedzialny za prowadzenie edukacji. Z taką osobą można się skontaktować i umówić na lekcję przyrody w lesie, w klasie, na ścieżce dydaktycznej lub w ośrodku edukacji. Lekcje organizowane przez leśnych edukatorów są bezpłatne.

Za co kochamy LAS? Sprawdź dlaczego lasy są ważne!

Na samodzielny spacer warto wybrać się na ścieżki przyrodniczo-leśne. To doskonała forma aktywnego wypoczynku dla rodzin z dziećmi. Spacer w lesie połączony jest z treściami edukacyjnymi, przekazywanymi za pośrednictwem tablic dydaktycznych, umieszczonych w najciekawszych miejscach trasy. To swoiste przystanki, będące skarbnicą wiedzy o wszystkich funkcjach lasu. Na terenie poznańskiej dyrekcji zlokalizowanych jest 57 takich ścieżek. Cześć z nich została opisana w zakładce Turystyka i Edukacja. Infrastruktura edukacyjna opiera się również o najważniejsze centra edukacji – dziesięć Ośrodków Edukacji Leśnej, 21 izb edukacyjnych i 43 wiaty, znanych powszechnie pod nazwą „zielonej klasy".

Nie zapominajmy również, że najlepszą infrastrukturą edukacyjną jest sam las. Zapraszamy Was do odkrywania jego tajemnic i samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na pytanie "Za co GO kochamy".