Aktualności Aktualności

Powrót

Lasy warte Poznania-O małej Białowieży raz jeszcze

Lasy warte Poznania-O małej Białowieży raz jeszcze

Na terenie poznańskiej Dyrekcji znajdziemy prawdziwe skarby kultury i przyrody. Jednym z nich jest najstarszy w Wielkopolsce rezerwat przyrody, który dzięki leśnikom i przyrodnikom został powiększony do ponad 500 ha. Aby się tam dostać, trzeba wsiąść na nietypowy leśny prom.

W czerwcu tego roku pisaliśmy o połączeniu Rezerwatów Czeszewo i Lutynia. Tak powstał obiekt ochrony przyrody liczący 540 hektarów – Rezerwat Las Czeszewski. Kontynuuje on tradycję najstarszego wielkopolskiego rezerwatu, który został utworzony tu na początku XX wieku, by chronić najcenniejsze fragmenty Uroczyska Warty. 
Fotografia przedstawia tereny Rezerwatu Las Czeszewski. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Jarocin.

Wyjątkowa bioróżnorodność

Opisywany obszar to leżący na terenie Nadleśnictwa Jarocin, obramowany linią Warty las dodatkowo poprzecinany odciętymi od niej starorzeczami i zamknięty ujściowym odcinkiem Lutyni. Rosnące tu wiekowe drzewostany stanowią niezwykle zróżnicowany przekrój lasów nizinnych naszego kraju. Krajobraz uzupełniają również nadrzeczne łąki i szuwary. 
Należałoby też wyjaśnić skojarzenie z Białowieżą, wszystko przez rzadkie gatunki. Stare, bogate w wodę i złożone z wielu różnych drzew lasy to schronienie dla całej plejady roślinnych i zwierzęcych osobliwości przyrodniczych.    
Stare, naturalne lasy Uroczyska Czeszewo charakteryzują się występowaniem szeregu rzadkich gatunków entomofauny, w tym w szczególności zagrożonych gatunków z grupy chrząszczy, co stawia rezerwat przyrody „Czeszewski Las” w pierwszej dziesiątce najzasobniejszych w te gatunki lasów w Polsce. W granicach rezerwatu przyrody znajdują się bardzo liczne stanowiska kozioroga dębosza, pachnicy dębowej oraz ciołka matowego. Ponadto chętnie bytują tu bobry i wydry.
Fotografia przedstawia ślady bytności bobrów. Fot. Jakub Wojdecki (Nadleśnictwo Jarocin).
Tereny zalewowe i starodrzewia to prawdziwy raj dla ptactwa. Dlatego tak bardzo cenił Czeszewo prof. Jan Sokołowski światowej klasy ornitolog. To między innymi jego działania w dwudziestoleciu międzywojennym zapobiegły budowie wału ochronnego, który odciąłby tutejsze Uroczysko od życiodajnych nurtów rzeki i jej wylewów. Dzięki niemu i zaangażowaniu wielu innych przyrodników dzisiaj na terenie rezerwatu znaleźć można wszystkie 7 krajowych gatunków dzięciołówLiczebność dzięcioła średniego dochodzi tutaj do 2,5 pary/10 ha lasów liściastych w wieku > 80 lat i stanowi najwyższe zagęszczenie tego gatunku w kraju.Świadczy to o złożoności funkcjonującego tu ekosystemu, który sprzyja występowaniu nawet tych mniej pospolitych gatunków, jak na przykład Dzięcioł średni. 
Fotografia przedstawia starorzecza Rezerwatu Las Czeszewski. Fot. Jakub Wojdecki (Nadleśnictwo Jarocin).

Turystyczna perła Wielkopolski

Tak ciekawe przyrodniczo miejsce sprzyja edukacji leśnej. Dlatego poprowadzono tam kilka ścieżek wyposażonych w tablice edukacyjne i infrastrukturę turystyczną. Nieopodal w Ośrodku Edukacji Leśnej cały rok i bezpłatnie leśnicy prowadzą pasjonujące lekcje o lesie.

Pierwsza ze ścieżek nazywa się „Starorzecze” to pętla, zaczynająca się w miejscu przeprawy przez Wartę. Wskazuje i objaśnia widoki, które możemy napotykać na terenie rezerwatu. Korzystając z niej, można zapoznać się z wpływem, jaki rzeka wywiera na okoliczną przyrodę i krajobraz, nauczyć się rozpoznawać gatunki drzew oraz dowiedzieć się nieco o mieszkańcach tutejszych lasów.

Fotografia przedstawia dziuplaste drzewo. Fot. Jakub Wojdecki (Nadleśnictwo Jarocin).

Powstała w 2017 roku ścieżka „Tropem Leśnych Zwierząt” częściowo łączy się z opisaną wyżej trasą, jest jednak nieco krótsza. Ma na celu edukację z zakresu gospodarki łowieckiej.

W południowej części rezerwatu bliżej miejscowości Orzechowo znajduje się kolejna ścieżka – „Nad Lutynią”. Z początku biegnie ona wałem i pozwala podziwiać wyłaniającą się spośród zielni rzekę, a następnie schodzi na śródleśne łąki. W szczególności warto przyjrzeć się rosnącym na brzegach lasom łęgowym, rzadkiemu widokowi w czasach, gdy większość rzek ma uregulowane koryta.  Ścieżka prowadzi dalej w stronę Dębna i stanowiska archeologicznego w postaci pozostałości ziemnych po średniowiecznym grodzisku. Trasa zakręca i kieruje nas z powrotem na miejsce, z którego zaczęliśmy wycieczkę.  

Fotografia przedstawia prom Nikodem. Fot. Archiwum Nadleśnictwa Jarocin.

Gdyby tego wszystkiego było mało, Nadleśnictwo Jarocin nieustająco dba o kolejną atrakcję związaną z tym miejscem. Jest nią prom Nikodem, liczący ponad 80 lat, który początkowo służył wyłącznie do transportu drewna i zwierząt. Swoje imię zawdzięcza Nikodemowi Przybylskiemu, przewoźnikowi obsługującemu przeprawę blisko 40 lat temu. Prom funkcjonuje w okresie wakacyjnym, od maja do końca września. Właśnie przeszedł kolejny generalny remont i wkrótce powróci na wody Warty by przewozić podróżnych.

 

Informacje o infrastrukturze turystycznej oraz położeniu ścieżek edukacyjnych można znaleźć na portalu www.czaswlas.pl