Aktualności Aktualności

Powrót

Egzamin kwalifikujący na staż

Egzamin kwalifikujący na staż

Ogłoszenie w sprawie egzaminu kwalifikacyjnego na staż.

Szanowni Państwo,

w związku ze zgłoszeniem się liczby absolwentów przekraczającej limit wolnych miejsc stażowych, konieczne jest zorganizowanie egzaminu kwalifikującego. 

Egzamin zostanie przeprowadzony 12 paźdzernika 2022 r. (środa) w Leśnym Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie, ul. Adama Wodziczki 3, 62-040 Puszczykowo, sala nr 4 

Egzamin kwalifikujący ma formę testu jednokrotnego wyboru i zawiera 60 pytań z zakresu:

  1. gospodarki leśnej,
  2. zasad gospodarowania finansami w PGL LP,
  3. organizacji PGL LP.

Egzamin odbędzie się wg. następującej kolejności:

- godz. 09:00 - kandydaci z wykształceniem średnim leśnym,

- godz. 10:30 - kandydaci z wykształceniem wyższym leśnym I i II stopnia.

 

Wszystkie osoby przystępujące do egzaminu powinny mieć przy sobie dowód osobisty.

 

Egzamin nie dotyczy absolwentów z wykształceniem innym niż leśne.