Aktualności Aktualności

Powrót

Drzewa, ptaki i woda, czyli „Zielona Szkoła” w Łysym Młynie

Drzewa, ptaki i woda, czyli „Zielona Szkoła” w Łysym Młynie

W ramach dobrych praktyk prowadzonych w Ośrodku Edukacji Leśnej w Łysym Młynie (Nadleśnictw Łopuchówko) zarówno uczniowie, jak i nauczyciele mogą korzystać ze specjalnie dla nich przygotowanej oferty Zielonej Szkoły.

Projekt ZIELONEJ SZKOŁY w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn" to dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku sprawdzona tradycja praktycznej edukacji. Uczniowie w trakcie zajęć realizują różnorodne treści znajdujące się w podstawie programowej. W tym roku nie mogło być inaczej, w dniach 5 i 12 października, uczniowie klasy VIa i VIb wzięli udział w zajęciach w ramach „Zielonej Szkoły”, a dodatkowo zrealizowali projekt ekologiczny pt.: „Drzewo Franciszka”, związany z Dniem Drzewa. Pod czujnym okiem naszej edukatorki wspólnie posadzili klon.

W naukach przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej bezpośrednie obserwacje i działania są najważniejszymi metodami poznawczymi. Wymagają pomysłowości, samodzielności i przedsiębiorczości, czyli aktywizacji uczącego się. Wymagają wysiłku, ale to się opłaca!

Dla przyrodników początek października to także czas obchodów Europejskich Dni Ptaków. Ważną częścią zajęć było poznanie przystosowań ptaków do lotu, budowy i rodzajów piór oraz obserwacje piór pod binokularami. Młodzi odkrywcy natury rozpoznawali ptaki odlatujące od nas na zimę oraz zbijali budki lęgowe dla naszych skrzydlatych przyjaciół, które na koniec zajęć zostały powieszone w okolicy Ośrodka.

Całość zajęć prowadzona była w grupach z wykorzystaniem zdrowej rywalizacji, co w naturalny sposób wymagało współpracy i odpowiedzialności zespołu za końcowy efekt pracy. Uczniowie rozpoznawali gatunki drzew, badali właściwości różnych rodzajów drewna, sprawdzali pH substancji oraz poznawali mieszkańców lasów. Oglądali również rozwój owadów oraz samodzielnie wykonywali mikroskopowe preparaty roślinne. Za sprawne i poprawne wykonanie zadań uczniowie zdobywali punkty – cukierki.

Po zakończeniu zajęć w budynku Ośrodka wszyscy ruszyli na ścieżkę przyrodniczą z lornetkami i kartami pracy, gdzie indywidualnie poszukiwali odpowiedzi na liczne pytania dotyczące wody, jej krążenia, oraz rodzajów organizmów wodnych związanych z tym środowiskiem. Nie zabrakło też licznych obserwacji ornitologicznych. Udało się zaobserwować klucz gęsi, czyże, kruki, bogatki a nawet i myszołowa.

Przyrodnicze spotkanie skończyło się wręczeniem nagrody specjalnej dla zwycięskiej drużyny, tematycznie związanej z zajęciami - ptasiego mleczka.

Zajęcia prowadziły Agnieszka Półchłopek i Karolina Prange (kierowniczka Ośrodka Edukacji Leśnej w Łysym Młynie) we współpracy z Pauliną Przybylską.