Pełna mobilizacja - usuwamy skutki huraganu

Leśnicy oraz pracownicy zakładów usług leśnych stale pracują nad usuwaniem skutków powstałych po nawałnicy stulecia.

Drogi publiczne i leśne zostały odblokowane. Według najnowszych szacunków łącznie w skali dyrekcji przy udziale leśników udrożniono na obszarach poklęskowych ponad 0,5 tys. km. dróg. Choć prace uprzątające trwają nieustannie, to ciągle jeszcze nie można dotrzeć w głąb wielu kompleksów leśnych. Dlatego, wciąż trudno jest ocenić całkowity rozmiar strat. Stale trwa szacowanie, również na podstawie ortofotomapy.

Aktualnie w jednym z czterech nadleśnictw - Czerniejewo - ustalono, że ok. 350 ha zostało doszczętnie zniszczonych. Na ponad 300 ha pozostały tylko pojedyncze sztuki lub niewielkie kępy drzewostanu. Na tych fragmentach drzewa ciągle jeszcze się przewracają. Naderwane systemy korzeniowe i zbyt małe zwarcie drzewostanu powodują, że drzewa kładą się nawet podczas lekkiego wiatru. Tam gdzie huragan nie zdołał powalić drzew, połamane są gałęzie lub nawet całe konary. Zawieszone wysoko na głowami często są niewidoczne. Te obszary są szczególnie niebezpieczne.

Trwają również spotkania z samorządami. Urząd Miejski w Książu Wlkp. z inicjatywy Starostwa Powiatowego w Śremie zorganizował spotkanie dla właścicieli lasów niepaństwowych dotkniętych skutkami huraganu z terenów obrębów: Chwałkowo Kościelne, Kołacin, Mchy i Radoszkowo. W spotkaniu oprócz przedstawicieli instytucji samorządowych uczestniczyli pracownicy nadleśnictwa Piaski, którzy omówili możliwość skorzystania ze środków  Funduszu Leśnego do sfinansowania prac związanych z usuwaniem skutków huraganu oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy przy pozyskiwaniu surowca drzewnego pochodzącego ze złomów i wywrotów.

Przypominamy, iż na terenie klęski zalega plątanina połamanych i powalonych drzew, która stwarza niebezpieczeństwo dla ludzi. Dlatego obszary najmocniej dotknięte żywiołem oznakowane zostały tablicami ostrzegawczymi ZAKAZ WSTĘPU. W trosce o własne zdrowie i życie należy bezwzględnie przestrzegać tego zakazu.