Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Parki krajobrazowe tworzy się na terenach o wyjątkowych walorach przyrodniczych i estetyczno-krajobrazowych. Mamy ich w Polsce 125. Zajmują 2,5 mln ha, z czego blisko 1,3 mln ha to lasy.

Wykaz parków krajobrazowych w zasięgu terytorialnym Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu:

Materiały do pobrania