Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Ile węgla leśnicy magazynują w lesie?

W nadleśnictwie Oborniki rozpoczęto realizację projektu badawczego w ramach leśnych gospodarstw węglowych

Ile węgla organicznego znajduje się w poszczególnych warstwach ekosystemu leśnego i jak zmienia się jego ilość w czasie i przestrzeni, to kluczowe pytania jakie stawiają sobie leśnicy rozpoczynając działania w ramach projektu leśnych gospodarstw węglowych. W nadleśnictwie Oborniki pobrano pierwszy materiał organiczny z różnych części ekosystemu leśnego, który został już przekazany do badań laboratoryjnych.

fot. Odnowienie naturalne

W jaki sposób prowadzone są poszczególne etapy prac?

Pracownicy Biura Urządzania Lasu i Gospodarki Leśnej wybierają miejsca najbardziej charakterystyczne dla wybranego drzewostanu. Wskazują drzewo wzorcowe, które jest tzw. podstawową komórką węglową, przeznaczoną do szczegółowego opisania. Stanowi ją obszar o określonym promieniu wraz z terenem w bezpośrednim sąsiedztwie. Wokół wybranego drzewa wzorcowego zakłada się 12 prób kołowych o średnicy 50 cm, wewnątrz których separuje się roślinność runa, martwą materię organiczną, ściółkę, aż do gleby mineralnej.

Do dalszych analiz konfekcjonuje się także próby materii z warstw podszytu, podrostu oraz drzew. Gleba i korzenie drobne pobierane są za pomocą specjalnych cylindrów w tych samych miejscach co ścioła i runo. Uzupełnieniem badań jest profil glebowy i odwierty wykonywane świdrem. Drzewo wzorcowe może zostać ścięte lub obalone wraz z korzeniami. Część nadziemną drzewa dzieli się na gałązki ulistnione, gałęzie boczne i pień. Karpa oraz korzenie grube zostają odkopane i wydobyte z ziemi lub - w przypadku obalania – odcięte, a następnie oczyszczone z resztek gleby.

fot. ważenie karpiny przed zrębkowaniem

Z każdej warstwy pobiera się dwie próby badawcze, które następnie trafiają do laboratorium. W przypadku nadziemnej i podziemnej części drzewa kolejne partie są ważone i zrębkowane. Szczegółowe badania umożliwią ustalenie stanu wyjściowego, przed podjęciem działań dodatkowych. W przyszłości, przy wdrożeniu określonego scenariusza gospodarczego, nastąpi kolejne pobranie materiału badawczego. Zebrane wyniki pozwolą określić zmiany zawartości węgla w poszczególnych poziomach lasu.

Końcowa analiza zawartości węgla w próbkach zostanie wykonana w laboratoriach jednostek naukowych IBL w Sękocinie Starym oraz Instytucie Dendrologii PAN w Kórniku.

Wszystkie prace prowadzone w nadleśnictwie Oborniki zostały zarejestrowane przez realizatorów filmowych by później mógł powstać specjalistyczny film instruktażowy.