Wspólnie posadzą las - kampania społeczna Nadleśnictwa Czerniejewo

Po trwających blisko 1,5 roku działaniach mających na celu usunięcie skutków huraganu z 2017 roku, leśnicy wciąż walczą o odtworzenie dziesiątek tysięcy hektarów lasów. Prace polegające na przywróceniu drzewostanów rozpoczną się na dobre wiosną br. To również ważne wydarzenie dla lokalnych społeczności, dla których utracony las był miejscem aktywnego wypoczynku i rekreacji. Nadleśnictwo Czerniejewo przy wsparciu samorządów zachęca całe rodziny z powiatu wrzesińskiego do wspólnego włączenia się w akcje odbudowy lasu dla przyszłych pokoleń.

Nadleśnictwo Czerniejewo jest jednym z czterech nadleśnictw poznańskiej dyrekcji dotkniętych huraganem, zwanym już potocznie huraganem 100-lecia. O rozmiarze strat i planach na przyszłość informowaliśmy m.in. podczas konferencji prasowej, zorganizowanej w rocznicę tego kataklizmu. Po wielu miesiącach prac, uprzątających zalegające w terenie złomy i wywroty, nadszedł czas na posadzenie nowego pokolenia lasu. Jednakże, w miejscach, w których utracone drzewostany pełniły ważną funkcję społeczną miejscowi leśnicy zaproponowali, by do akcji sadzenia włączyli się okoliczni mieszkańcy, dla których las stanowił wspólne dobro. W ten sposób powstał pomysł na aktywizującą, proekologiczną kampanię społeczną.

Chcesz poznać szczegóły największego kataklizmu określanego mianem "huraganu 100-lecia". Zobacz relację z konferencji prasowej!

Po okresie intensywnego porządkowania terenu nasze Nadleśnictwo wraz ze zbliżającą się wiosną przystąpi do odnowienia powierzchni poklęskowych. Pragniemy zwrócić uwagę społeczeństwa na złożoność problemów, z którymi zmagamy się już blisko 1,5 roku, dlatego zależy nam, by w pracach przywracających las mogli wziąć udział mieszkańcy okolicznych miejscowości. Pamiętajmy, iż las jest dobrem nas wszystkich, pełniącym wiele ważnych funkcji społecznych. Dlatego chcielibyśmy odbudować go również w zgodzie z potrzebami lokalnych mieszkańców, słuchając ich potrzeb, zwłaszcza w zakresie turystycznego zagospodarowania tych powierzchni – informuje Zbigniew Błasiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Czerniejewo.

W pierwszej kolejności chcemy odtworzyć las, tam gdzie spełniał codzienne funkcje estetyczne, krajobrazowe i użytkowe, gwarantując nam wszystkim rekreację i wypoczynek. Dlatego naszą akcją społeczną zaczniemy od tzw. "Małpiego Gaju”, który znajduje się na terenie Wrześni i dotychczas stanowił zieloną ostoję dla odpoczynku mieszkańców. Las ten w naszych oczach „przynależy” do mieszkańców i przy ich udziale powinien powrócić dla przyszłych pokoleń – dodaje nadleśniczy.

Inicjatywa Nadleśnictwa spotkała się z dużym zainteresowaniem, zwłaszcza wśród lokalnych samorządów oraz mediów. Do przyłączenia się zachęca m.in. Tomasz Kałużny, burmistrz Miasta i Gminy Września oraz lokalna rozgłośnia radiowa - Radio Września. W ramach odnawiania powierzchni poklęskowych ważnym celem nadleśnictwa będzie również jednoczesne odtworzone na zniszczonych obszarach miejsc postoju, ścieżek biegowych, rowerowych czy nordic walking. Zwłaszcza w miejscach najczęściej uczęszczanych, stanowiących walory turystyczne dla lokalnej społeczności.

Wartością niemierzalną tego pomysłu jest także wspólna odpowiedzialność i budowanie wspólnego dobra dla przyszłych pokoleń. Dlatego duży akcent położony został na wielopokoleniowy aspekt społeczny akcji, podkreślając ciągłość procesów przyrodniczych w kontekście podnoszenia świadomości ekologicznej i kształtowania proekologicznych postaw wśród najmłodszego pokolenia.

W ramach odnowień klęskowiska Nadleśnictwo Czerniejewo przywróci las na obszarze ok. 600 ha, co stanowi powierzchnię blisko 30. Stadionów Narodowych w Warszawie.

Zamierzamy przeprowadzić akcje w formule „Las powróci – sztafeta pokoleń”, która będzie polegać na wspólnym sadzeniu lasu przez rodziców z dziećmi (w wieku szkoły podstawowej). Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Burmistrza Miasta i Gminy Wrześni do akcji pragniemy włączyć również młodzież uczącą się w szkołach średnich. Na dalszym etapie akcją chcemy objąć również uszkodzone przez "huragan 100-lecia" lasy z obszaru gmin Nekla i Czerniejewo. Wsparcie zapowiedzieli już miejscowi burmistrzowie – wyjaśnia nadleśniczy.

Akcja sadzenia planowana jest na początek kwietnia. Dokładny termin zależny będzie jednak od warunków pogodowych. Swój udział i wsparcie zaoferowała już m.in. firma Volkswagen Poznań Sp. z o.o., której pracownicy  poświęcą kilka dni na sadzenie lasu. Więcej szczegółów dotyczących akcji Nadleśnictwo przekaże na początku marca, przed rozpoczęciem terminu nasadzeń. Komunikaty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Nadleśnictwa i w lokalnych mediach. O wydarzeniu będą również informowani nauczycieli i uczniowe podczas specjalnie zorganizowanych zajęć edukacyjnych dla szkół z terenu gmin Września, Czerniejewo oraz Nekla.

Przypomnijmy, w nocy z 11 na 12 sierpnia 2017 roku układ burzowy, określany jako tzw. bow echo, wytworzył huraganowe wiatry o prędkości do 150 km/godz, które wyrządziły szkody na powierzchni blisko 80 tysięcy hektarów lasów w skali kraju. Na terenie poznańskiej dyrekcji huragan uszkodził powierzchnię ponad 11 200 hektarów, co można przyrównać do blisko 16 tysięcy boisk piłkarskich.

Jak informuje nadleśnictwo prace związane z usuwaniem skutków huraganu są już na ukończeniu i do końca czerwca planuje się zakończyć porządkowanie szkód "powierzchniowych". Pojedyncze drzewa wywrócone lub połamane w wyniku tej wichury będą usuwane co najmniej do końca tego roku, gdyż jednocześnie leśnicy zmagają się ze skutkami wieloletniej, a szczególnie zeszłorocznej suszy, która spowodowała osłabienie drzewostanów i masowe pojawy szkodników. W 2018 roku Nadleśnictwo Czerniejewo odnowiło ponad 60 ha powierzchni dotkniętych huraganem. W roku 2019 na wiosnę i jesień planuje się odnowić łącznie 230 ha.