Web Content Display Web Content Display

Zielona Szkoła, co to takiego?

Dlaczego nauczyciele powinni korzystać z Zielonej Szkoły oraz jak planować zajęcia i na jaki temat? Dowiecie się z dobrych praktyk prowadzonych w Ośrodku Edukacji Leśnej w Łysym Młynie Nadleśnictwa Łopuchówko.

Projekt ZIELONEJ SZKOŁY w Ośrodku Edukacji Leśnej „Łysy Młyn" to dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Kórniku pięcioletnia sprawdzona tradycja praktycznej edukacji. Dzięki wieloletniej współpracy edukatora leśnego, Karoliny Prange i nauczyciela, Agnieszki Półchłopek, wspólnemu prowadzeniu zajęć i tworzeniu materiałów dydaktycznych, uczniowie realizują różnorodne treści znajdujące się w podstawie programowej drugiego etapu edukacyjnego.

Uczą się:

  • komunikacji, współpracy w grupach i zdrowej rywalizacji;
  • prowadzenia obserwacji mikroskopowych i makroskopowych;
  • wykonywania preparatów mikroskopowych i celowych obserwacji;
  • wykrywania substancji pokarmowych, badania odczynu pH oraz badania jakości wody przy pomocy zestawu Aquanal;
  • rozpoznawania drzew i krzewów oraz zwierząt chronionych związanych ze środowiskiem lądowym i wodnym;
  • wskazywania związków budowy i przystosowań ptaków od lotu;
  • oceny ilości zasobów wodnych, ich roli i zasad ochrony.

W naukach przyrodniczych oraz edukacji ekologicznej bezpośrednie obserwacje i działania są najważniejszymi metodami poznawczymi. Wymagają pomysłowości, samodzielności i przedsiębiorczości, czyli aktywizacji uczącego się. Wymagają wysiłku, ale to się opłaca ! Prowadzenie tak profesjonalnych zajęć umożliwiają liczne nowoczesne pomoce  dydaktyczne zakupione ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Ponadto rozwijają kompetencje międzyprzedmiotowe - wykorzystują wiedzę w praktyce w nowym środowisku oraz doskonalą rozumowanie, wnioskowanie i analizę diagramów. W drugiej terenowej części „zielonych zajęć" uczestnicy poznają walory ścieżek edukacyjnych wokół ośrodka, fragment olsu, żeremia i tamy bobrowe. Pogłębiają wiedzę o chronionych gatunkach owadów, ryb, płazów, gadów oraz systematyzują wiedzę na temat roli wody w przyrodzie i gospodarce człowieka, wykonując zadania przygotowane na kartach pracy. Całość zajęć prowadzona jest w grupach z wykorzystaniem zdrowej rywalizacji, co w naturalny sposób wymaga współpracy i odpowiedzialności zespołu za końcowy efekt pracy.

Dodatkowo, na zakończenie zajęć Zielonej Szkoły, prowadzący zajęcia wręczają uczniom zwycięskiej drużyny słodkie upominki, a każdy uczestnik otrzymuje nagrodę zakupioną przez Nadleśnictwo Łopuchówko dzięki dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Wspólnym zmaganiom zawsze towarzyszą wielkie emocje i radość z każdego zdobytego punktu, a dla Ośrodka i szkoły pozostają przygotowane na zajęcia nowe materiały dydaktyczne, które służą nowoczesnej edukacji przez lata.

Jeżeli poszukujecie inspiracji do tworzenia nowych projektów edukacyjnych łączących wzajemną współpracę nauczyciela i edukatora zachęcamy Was do lektury artykułu CEPL Rogów pt. „Stała współpraca szkoły i OEL – Zielona Szkoła w Łysym Młynie", gdzie przedstawiamy nasze 4 letnie doświadczenia przy realizacji programu Zielonej Szkoły