Leśny turystyczny pierścień wokół Poznania

W dniu 18.05.2023 w Puszczykowie odbyła się trzecia odsłona Regionalnego Forum o Lasach „Lasy warte dialogu” organizowanego przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Poznaniu. Podczas Forum leśnicy poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych debatowali z zaproszonymi prelegentami i gośćmi oraz wypracowywali podstawy strategii utworzenia turystycznego pierścienia wokół Poznania.

„To kontynuacja wspólnych działań z naszymi Partnerami na poziomie regionalnym, jak i lokalnym, z którymi chcemy razem stworzyć spójną strategię rozwoju dla lasów wokół Poznania. Dla miliona mieszkańców Poznania i aglomeracji poznańskiej lasy są coraz ważniejszym miejscem spędzania czasu, miejscem odwiedzanym w celu rekreacji i odpoczynku. To właśnie w odpowiedzi na potrzeby  mieszkańców, wspólnie z innymi Partnerami staramy się wypracować kanały komunikacji, dzięki którym powstanie strategia mająca sprawić, by las był dostępny dla każdego, dla każdej grupy społecznej i wiekowej; dla osób młodych i starszych. Oczywiście również dla osób z niepełnosprawnościami” – powiedział dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

Wśród zaproszonych prelegentów znaleźli się naukowcy, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej, Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej, Związku Międzygminnego „Puszcza Zielonka”, Pani Daria Panek-Płókarz autorka bloga „Poznańska Spacerówka”, Maciej Gramacki twórca projektów Zielonego Punktu Kontrolnego w Powiecie Poznańskim i Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

Zdjęcie przedstawia siedzących 9 prelegentów z prezentacją wyświetlaną w tle na ekranie.

„Ogromnym atutem Poznania jest pierścień terenów zielonych otaczających miasto. Miłośnicy natury w granicach powiatu poznańskiego i pozostałych gmin aglomeracji poznańskiej mają do wyboru m.in. atrakcyjne tereny Wielkopolskiego Parku Narodowego, Puszczy Zielonki, Łęgów Rogalińskich, Puszczy Noteckiej i doliny Warty. Lasy wokół stolicy Wielkopolski stanowią przestrzeń najróżniejszych aktywności od spacerów, przez jazdę konną i wycieczki rowerowe po plenery fotograficzne czy imprezy na orientację. Duża popularność spędzania czasu w pięknych okolicznościach przyrody stanowi pozytywny trend, ale jednocześnie wyzwanie, które wymaga dostosowania infrastruktury i stałej współpracy różnych podmiotów  w zakresie realizacji wspólnych inicjatyw na rzecz „zielonej turystyki” - podkreślił Piotr Basiński z Poznańskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej.

„Pandemia spowodowała, że coraz więcej rodzin chce eksplorować przyrodę i zaoferować swoim dzieciom dzikie dzieciństwo w kontakcie z naturą. Odpowiednie przygotowanie się do wypraw i dawanie im przykładu od najmłodszych lat pomaga je zmotywować i wzbudzić w nich zainteresowanie otaczającym je światem. Ważne jest, by infrastruktura turystyczna była dostosowana do ich potrzeb, dostępna i wyraźnie oznakowana” - zaznaczyła Daria Panek- Płókarz – autorka bloga Poznańska Spacerówka.

„W planowaniu rozwoju turystyki w lasach ważne jest uwzględnianie dostępności również dla osób z niepełnosprawnościami i seniorów. Niezwykle istotne jest właściwe przeszkolenie osób obsługujących i tworzących tego typu infrastrukturę, by zwiększyć ich świadomość w tym zakresie. Warto wzorować się na doświadczeniach z innych krajów, które pokazują, że takie dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami jest jak najbardziej możliwe i funkcjonalne” - powiedziała prof. dr hab. Alina Zajadacz (UAM) i dr Sandra Wajchman-Świtalska (UPP).

 

Warto zauważyć, że:

  • Od 20 lat Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu, podobnie jak inne jednostki Lasów Państwowych w całym kraju, prowadzi darmową edukację leśną dla społeczeństwa;
  • Co roku na terenie poznańskiej dyrekcji Lasów Państwowych w takich zajęciach bierze udział blisko 250 tys. osób w różnym przedziale wiekowym;
  • Na terenach leśnych poznańskiej dyrekcji mamy blisko 2 tys. km szlaków turystycznych (nawiasem mówiąc to długość trasy z Poznania do Barcelony);
  • Dysponujemy liczbą ponad 300 parkingów leśnych i miejsc postojowych, które są przeznaczone dla wszystkich chętnych odwiedzających lasy.

Grafika przedstawia logo Regionalnego Forum o Lasach.

„Wzrastający trend zainteresowania społeczeństwa na obszarach atrakcyjnych przyrodniczo wynika również z zamknięcia, jakiego doświadczyliśmy w trakcie pandemii. Ważny jest tutaj również aspekt dostępności ekonomicznej. Mikroturystyka jest bardziej atrakcyjna finansowo. Warto również dodać, że odpowiednio przeprowadzone kierunkowanie ruchu turystycznego i uatrakcyjnienie istniejącej infrastruktury może pomóc chronić obszary cenne przyrodniczo”- zaznaczył Artur Krysztofiak dyrektor biura Wielkopolskiej Organizacji Turystycznej.

 

„Koncepcja zagospodarowania turystycznego terenów leśnych wokół dużych miast wynika z wielofunkcyjnej roli lasu, która uwzględnia również ich funkcję społeczną. Dlatego zarządzanie ruchem turystycznym i rekreacyjnym przy wzrastającej antropopresji na lasy ma coraz większe znaczenie” - informował Zbigniew Cykowiak – dyrektor Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej Oddział w Poznaniu.

„Naszym celem jest stworzenie strategii, która pozwoli połączyć i pogodzić wszystkie z powyższych zasobów. Stawiamy sobie za cel, by do roku 2030 zbudować wokół Poznania leśny, turystyczny pierścień, umożliwiający korzystanie z niego przez wszystkich zainteresowanych. Oczywiście nie możemy zapominać o zachowaniu jego walorów przyrodniczych”- powiedział dr inż. Andrzej Konieczny, dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Zapraszamy do zapozanania się z pełną transmisją ze spotkania: