Asset Publisher Asset Publisher

Leśne Anioły

Zapraszamy do udział w Świątecznych Warsztatach Plastycznych "Leśne Anioły", które odbędą się 16 grudnia 2018 roku w Ośrodku Edukacji Przyrodniczo-Leśnej "Dziewicza Góra" w Czerwonaku. Sprawdzimy jakie świąteczne dekoracje wyczarować można na kawałku brzozowego drewna!

Regulamin:
1. Wydarzenie adresowane jest do wszystkich zainteresowanych osób, szczególnie rodzin z dziećmi.
2. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w warsztatach jedynie pod opieką dorosłych.
3. Warsztaty prowadzone będą dla 2 grup uczestników (grupa 1 godz. 10:00; grupa 2 godz. 12:00).
4. Każda z grup może liczyć maksymalnie 30 osób.
5. Warsztaty trwają 90 minut.
6. Udział w warsztatach jest bezpłatny.
7. Organizatorzy zapewniają materiały niezbędne do wykonania dekoracji i pomoc merytoryczną.
8. Każdy zgłoszony uczestnik może wykonać jedną dekorację.
9. Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc.
10. Zgłoszenia dokonać należy mailowo lub telefonicznie (kontakt: roksana.lubkowska@poznan.lasy.gov.pl, tel. 608 347 190).
11. Zgłoszenie na warsztaty oznacza akceptację regulaminu.