Asset Publisher Asset Publisher

Profilaktyka ASF

W ostatnim czasie w południowo-zachodniej części Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu, potwierdzono przypadek występowania afrykańskiego pomoru świń (ASF). W związku z rosnącym zagrożeniem, przypominamy zasady zachowania w przypadku znalezienia padłego dzika w lesie.

Jak postępować po znalezieniu padłego dzika? * 

 
 1. Jeżeli to możliwe, oznakować miejsce znalezienia zwłok dzika w celu ułatwienia ich odnalezienia przez właściwe służby;
   
 2. Powstrzymać się od dotykania zwłok dzika i pozostawić je w miejscu znalezienia. Nie należy zbliżać się do miejsca znalezienia zwłok;
   
 3. Zgłosić fakt znalezienia padłego dzika do właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii lub najbliższej lecznicy weterynaryjnej lub straży miejskiej lub miejscowego koła łowieckiego, starosty, burmistrza lub wójta gminy. 
  W trakcie zgłoszenia należy podać miejsce znalezienia zwłok (np. charakterystyczne punkty orientacyjne lub współrzędne GPS), dane osoby zgłaszającej (w tym numer telefonu kontaktowego), liczbę znalezionych zwłok dzików w danym miejscu, ewentualnie stan zwłok padłych dzików (stan ewentualnego rozkładu, wyłącznie kości); 
 
Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakeżenie wirusem
W związku z zagrożeniem ASF: *
 
 1. W lesie nie wolno pozostawiać żadnych odpadów żywnościowych;
   
 2. Należy powstrzymać się od wywoływania hałasu, który powoduje płoszenie dzików (w tym używania sprzętów lub pojazdów powodujących hałas);
   
 3. Nie spuszczać psów ze smyczy;
   
 4. Należy pamiętać, iż zgodnie z prawem, na obszarach występowania ASF, osobom mającym kontakt z dzikami nakazuje się stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF, w tym odkażanie rąk i obuwia. 
  Po powrocie do domu należy starannie wyczyścić i dezynfekować obuwie, a odzież przeznaczyć do prania

   
 5. Należy przestrzegać zasady, że osoba, która znalazła padłego dzika, a tym samym mogła mieć kontakt z wirusem ASF, przez 72 godziny po tym fakcie, nie powinna wchodzić do miejsc, w których utrzymywane są świnie i nie wykonywać czynności związanych z obsługą świń.  
 
Więcej o Afrykańskim Pomorze Świń (ASF) znajduje się tutaj. 
 
 
* Opracowano w Głównym Inspektoracie Weterynarii