Asset Publisher Asset Publisher

Unieważnienie drugiego przetargu

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU DRUGIEGO PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ ZBĘDNYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH STANOWIĄCYCH WYPOSAŻENIE BIURA REGIONALNEJ DYREKCJI LASÓW PAŃSTWOWYCH W POZNANIU

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe. (Dz. U. 1994, nr 134, poz. 692) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. (Dz.U. 2022, poz. 998 ze zmianami) Dyrektor RDLP w Poznaniu unieważnia z powodu błędu formalnego drugi pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnych środków trwałych stanowiących wyposażenie biura Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Poznaniu.

 

Pismo o unieważnieniu postępowania przetargowego znajduje się w załączeniu.