Webcontent-Anzeige Webcontent-Anzeige

headquarters Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu
61 668 44 11
61 668 44 10

ul. Gajowa 10
60-959 Poznań

 

Dyrektor w sprawie skarg i wniosków przyjmuje interesantów w każdy poniedziałek w godzinach od 9:00 do 15:30.

W przypadku nieobecności Dyrektora interesantów przyjmują Zastępcy Dyrektora.

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
Andrzej Konieczny
61 668 44 11
Zastępca Dyrektora ds. Gospodarki Leśnej
Paweł Pojawa
61 668 44 02
Zastępca Dyrektora ds. Ekonomicznych
Małgorzata Kurowska
61 668 44 03

Wydział Organizacji i Kadr

Cezary Major
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 89

Wydział Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Marcin Malinowski
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 25

Wydział Promocji i Mediów

Tomasz Maćkowiak
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 85; kom. 570 142 276

Wydział Gospodarki Leśnej

Mariusz Kochanowicz
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 30

Zespół ds. Obronności i Ochrony Mienia

Sławomir Kaczkowski
Inspektor Straży Leśnej, Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnej kierujący Zespołem ds. Obronności i Ochrony Mienia
phone-abbreviation: 61 668 44 22; kom. 537 861 621
Urszula Ignaczak
Kierownik kancelarii niejawnej
phone-abbreviation: 61 668 44 20; kom. 602 556 015

Wydział Ochrony Lasu

Marlena Kowalkowska
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 35

Wydział Zarządzania Zasobami Leśnymi

Tomasz Adamczewski
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 50

Wydział Infrastruktury Leśnej

Marek Dominikowski
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 40

Zespół ds. Łowiectwa

Jarosław Kasprzyk
Główny specjalista Służby Leśnej kierujący Zespołem ds. Łowiectwa
phone-abbreviation: 61 668 44 37

Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Geomatyki

Leszek Rząsa
Główny specjalista Służby Leśnej ds. geomatyki
phone-abbreviation: 61 668 44 84

Wydział Księgowości

Iwona Geming
Główny Księgowy
phone-abbreviation: 61 668 44 60

Wydział Analiz i Planowania

Tomasz Paul
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 65

Wydział Gospodarki Drewnem

Marcin Pelcner
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 45

Wydział Informatyki

Modest Winkowski
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 70

Wydział Administracji

Łukasz Walter
Naczelnik Wydziału
phone-abbreviation: 61 668 44 75