Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Wyrzucił śmieci do lasu. Straż leśna ustaliła sprawcę

Wyrzucił śmieci do lasu. Straż leśna ustaliła sprawcę

Strażnicy Leśni z Nadleśnictwa Czerniejewo podczas patrolowania terenu leśnego Leśnictwa Milkarowo natrafili na porzucone śmieci w lesie. Wśród śmieci znaleziono dokumenty, które pozwoliły dotrzeć do sprawcy.

Śmieci wyrzucił mieszkaniec okolicznej gminy

Zaraz po odkryciu porzuconych śmieci, Strażnicy Leśni przystąpili do czynności wyjaśniających. Szybko ustalili, że właścicielem porzuconych śmieci jest 35-letni mieszkaniec Gminy Środa Wielkopolska.

"Wśród śmieci komunalnych, plastikowych worków, styropianu i kartonów, znaleziono dokumenty dzięki, którym ustalono sprawcę. Obwiniony przyznał się, że wjechał samochodem do lasu i porzucił tam śmieci"-powiedział Michał Sujak, komendant Posterunku Straży Leśnej Nadleśnictwa Czerniejewo.

Właściciel śmieci, nie potrafił wyjaśnić, dlatego wyrzucił je do lasu, za dwa wykroczenia został ukarany maksymalnymi mandatami karnymi z art. 161 KW (wjazd do lasu) na kwotę 500 zł oraz mandatem z art. 162 KW (za zaśmiecanie lasu) w wysokości również 500 zł. Dodatkowo będzie musiał uporządkować teren lasu. Pamiętajmy, że maksymalna kara za wywóz śmieci do lasu w wypadku skierowania sprawy na drogę sądową wynosi 5 tys. złotych, a osobno należy też liczyć się z kosztami utylizacji pozostawionych odpadów.

Fotografia przedstawia śmieci wyrzucone do lasu, głównie odpady budowlane. Archwium Nadleśnictwa Czerniejewo.

Śmieci w wielkopolskich lasach to niestety aktualny problem

"Dominującym wykroczeniem nadal jest wjazd pojazdem do lasu, w związku z czym warto przypomnieć, że poruszanie się motorowerem, pojazdem silnikowym (samochodem, motocyklem czy quadem), a także zaprzęgiem konnym dopuszczalne jest w lesie wyłącznie na drogach publicznych. Nie dotyczy to inwalidów, którzy poruszają się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb "-dodaje Hubert Wojciechowski, inspektor Straży Leśnej w RDLP w Poznaniu.

"Kolejna niezwykle przykra sprawa to kwestia śmiecenia. Ostatnimi czasy strażnicy obserwują wzrost liczby incydentów z wyrzucaniem śmieci wielkogabarytowych. Tutaj mamy do czynienia z zaplanowanymi i zorganizowanymi wywózkami całych naczep odpadów budowlanych, wulkanizacyjnych lub innych części samochodowych. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Poznaniu w ciągu roku wydaje ok. 2 mln złotych na sprzątanie i wywożenie z lasu porzuconych śmieci. Każdego roku z Lasów Państwowych wywozi się ok. 1000 wagonów kolejowych śmieci. "-informuje Tomasz Maćkowiak, rzecznik prasowy RDLP w Poznaniu.

Śmiertelna pułapka dla zwierząt

"W gniazdach ptaków, np. kosów, coraz częściej pojawiają się sznurki, druty czy kawałki folii. Jeśli pisklęta zaplączą się w takie elementy, mogą mieć problem z oswobodzeniem się. W opakowaniach po napojach resztki fermentują i zwabiają małe zwierzęta do pułapki. O ile łatwo jest wejść do śliskiej butelki czy puszki, o tyle trudniej się z niej wydostać. W puszkach ginie wiele pożytecznych owadów takich jak czyściciele lasu- żuki gnojarze lub zapylające kwiaty pszczoły"- przypomina Aleksandra Osińska, specjalista SL ds. geomatyki i edukacji przyrodniczo-leśnej z Nadleśnictwa Czerniejewo.

Więcej o problemie śmieci w lasach wysłuchacie w podcaście Lasów Państwowych
"Między drzewami".