Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Uczestnicy Projektu BL z wizytą na Białorusi

Uczestnicy Projektu BL z wizytą na Białorusi

IV Międzynarodowa Konferencja Projektu Baltic Landscape

Z początkiem 2012 roku 15 partnerów z 7 państw Europy rozpoczęło szereg działań pod szyldem innowacyjnego podejścia do zarządzania krajobrazem  wybranych regionach. W trakcie trwania całego projektu odbyło się wiele spotkań i konferencji których celem było rozwinięcie współpracy międzynarodowej, zebranie dobrych praktyk oraz stworzenie na poziomie regionu sieci partnerstwa.

W dniach 25-26 lutego 2014 roku w Mińsku odbyła się IV Międzynarodowa Konferencja Projektu BL. W składzie polskiej delegacji znaleźli się przedstawiciele RDLP w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko Mazurskiego oraz RDLP w Olsztynie. Uczestnicy projektu mieli możliwość spotkać się z pracownikami Służby Leśnej oraz białoruskiego Uniwersytetu Technologicznego w Mińsku.

 

W trakcie wizyty zapoznaliśmy się m.in. ze strukturą użytkowania gruntów na Białorusi, zarządzaniem populacją bobra oraz problematyką ochrony populacji ryb w rzece Niemen.  Ponadto mieliśmy okazję odwiedzić miejsca historyczne i kulturowe w zasięgu administracyjnym Novogródka.

rzeka Niemen

Mimo, iż przewidywane zakończenie projektu wyznaczone jest na 31 marca 2014 roku, RDLP Poznań będzie kontynuować rozpoczętą ideę a zdobyta widza i doświadczenie zaobserwowane u zagranicznych partnerów z pewnością będzie  dla nas inspiracją do dalszych działań.