Asset Publisher Asset Publisher

Zurück

Kolejne platformy dla rybołowów

Kolejne platformy dla rybołowów

Rybołowy to niezwykle rzadkie ptaki. W całym naszym kraju odnotowano zaledwie 40 gniazdujących par. Leśnicy we współpracy z ornitologami chcą zachęcić je do zakładania gniazd w wielkopolskich lasach. Jest to żmudne i rozłożone w czasie działanie, ale mamy już pierwsze zwiastuny wskazujące na możliwe powodzenie projektu. Takie jak para ptaków, która zajęła w ubiegłym roku jedną ze zbudowanych dla rybołowów sztucznych platform w Nadleśnictwie Kościan.

"W latach 2021-2022 w lasach Nadleśnictwa Kościan powstały cztery sztuczne platformy dla rybołowów. Jest to efekt współpracy leśników oraz Komitetu Ochrony Orłów. Ma to zachęcić ptaki do zakładania gniazd w tym rejonie," mówi Zbigniew Mikołajczak z Nadleśnictwa Kościan.

Zgodnie z danymi Państwowego Monitoringu Środowiska w Polsce w 2022 roku lęgowe rybołowy odnotowano w 40 rewirach. Jest to wyraźny wzrost liczebności, gdyż w ostatnich latach rejestrowano około 30 stanowisk lęgowych tego gatunku (w 2020 roku stwierdzono 25 par lęgowych).

Aby zachęcić ptaki do osiedlenia się na danym obszarze i wyprowadzenia lęgów, montuje się sztuczne platformy. Wybór miejsca na sztuczne gniazdo poprzedzony jest analizą atrakcyjności stanowiska dla ptaka oraz jego wcześniejszymi obserwacjami na danym terenie. Ważny jest wybór właściwego drzewa, na którym montowana jest platforma. Drzewo powinno górować nad swoimi sąsiadami, gdyż właśnie takie stanowiska wybiera rybołów jako miejsce na gniazdo.

Zdjęcie przedstawia sztuczną platformę dla rybołowów zamontowaną na czubku wysokiej sosny. Fot. Zbigniew Mikołajczak (Nadleśnictwo Kościan)

Rybołowy po raz pierwszy przystępują do lęgów dopiero między trzecim a piątym rokiem życia. Jeżeli w danym roku samiec wykaże zainteresowanie wybudowaną platformą, zaczyna ją częściej odwiedzać. W dalszej kolejności zaczyna rozbudowywać gniazdo, a następnie czeka na pojawienie się samicy. Proces ten może trwać dwa, trzy lata, zanim samica zdecyduje się złożyć jaja w danym gnieździe.

Panie rybołowy preferują obecność dodatkowych gniazd w swoim rewirze. Gdy coś ją zaniepokoi na danym stanowisku, ma wówczas możliwość złożenia jaj w zastępczym gnieździe. Wszystko to sprawia, że proces od stworzenia dogodnych warunków dla budowy platformy, do sukcesu lęgowego w postaci wychowania młodych ptaków, trwa kilka lat.

Grafika przedstawia rysunek rybołowa - drapieżnego ptaka o czarnobiałym upierzeniu. Rys. Anita Rusiecka

Dzięki takim staraniom w 2022 roku obserwowaliśmy w Nadleśnictwie Kościan parę rybołowów, które zajęły sztuczną platformę. Samica nie złożyła jednak jaj w gnieździe. Mamy nadzieję, że podjęte działania na rzecz ochrony rybołowa zakończą się powodzeniem i będziemy mogli wkrótce pochwalić się sukcesem lęgowym tego gatunku na terenie Nadleśnictwa Kościan.